Πως μπορείτε να διαγνώσετε τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εργαζομένων σας;

Πως μπορείτε να διαγνώσετε τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εργαζομένων σας;

Πότε θα βρεθεί η κατάλληλη περίοδος για την εκπαίδευση των στελεχών μιας εταιρείας? Οι συνθήκες δεν είναι ιδανικές, ο χρόνος δεν είναι αρκετός, η καθημερινότητα πιέζει και τα επείγοντα δεν έχουν τέλος!

Αν ισχύουν κάποια ή όλα τα παραπάνω, σημαίνει ότι ακριβώς αυτή η περίοδος, είναι η πλέον κατάλληλη για την εκπαίδευση των στελεχών!

Πως θα γίνει ανταποδοτική η επένδυση της εταιρείας στην Γνώση?

🎯 ξεκαθαρίστε τους τμηματικούς & εταιρικούς στόχους για το 2023-2024
🎯 καταγράψτε τις απαραίτητες Γνώσεις, Δεξιότητες, Συμπεριφορές που θα συμβάλλουν στην επίτευξη τους
🎯 διαγνώστε την απόσταση που υπάρχει από την σημερινή -> επιθυμητή κατάσταση των εργαζομένων
🎯 συζητήστε με το προσωπικό – στείλτε ερωτηματολόγια σε όλα τα τμήματα
🎯 διεξάγετε συναντήσεις με τους Διευθυντές, έχοντας τα τελικά συμπεράσματα στην διάθεση σας
🎯 ιεραρχήστε τις προτεραιότητες κάθε Διεύθυνσης και της εταιρείας συνολικά
🎯 αξιολογήστε όλες τις διαθέσιμες πηγές εκπαίδευσης – in house | LMS | on the job |online training | coaching | mentoring – αποφύγετε το one-size-fits-4-all
🎯 επιλέξτε το κατάλληλο πρόγραμμα, μεθοδολογία & φορέα – με έμφαση στον εκπαιδευτή/τρια
🎯 υλοποιήστε την εκπαίδευση ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ προϊσταμένων ή διευθυντών – allignement & commitment
🎯 επαναξιολογήστε την εκπαίδευση που υλοποιήθηκε – συνδέστε την με το Σύστημα Αξιολόγησης Απόδοσης της εταιρείας – αξιολογήστε την Αλλαγή που επιτεύχθηκε
🎯 ενημερώστε την Διοίκηση και τους Διευθυντές για τα αποτελέσματα και τις νέες Γνώσεις, Δεξιότητες και Συμπεριφορές – επανασχεδιάστε

👉 Για κρίσιμα εργαλεία και εκπαιδευτικές προτάσεις, παρακαλώ επισκεφθείτε την σελίδα: anadeixi.gr/seminars_/

Powered by Apogee IS