Πως θα εντοπίσετε τα μεγαλύτερα ταλέντα και θα τα αξιοποιήσετε για να μείνουν στην εταιρεία σας;

Πως θα εντοπίσετε τα μεγαλύτερα ταλέντα και θα τα αξιοποιήσετε για να μείνουν στην εταιρεία σας;

Ο εντοπισμός και η ανάδειξη των ταλέντων αποτελούν σημαντική προτεραιότητα για μια εταιρεία!

Πως όμως θα εντοπίσετε όσους/ όσες έχουν προοπτικές περαιτέρω εξέλιξης?

 • Έχουν το ενδιαφέρον και την πρωτοβουλία για να υποστηρίζουν ενεργά τους συναδέλφους τους σε ό,τι χρειαστούν σχετικά με την εργασία
 • Ενδιαφέρονται να μάθουν, αναζητούν πληροφορίες, ζητούν γνώμες και απόψεις από τους πλέον έμπειρους στην εταιρεία
 • Επιδιώκουν την Αλλαγή και λειτουργούν με ενθουσιασμό και δέσμευση σε ό,τι νέο υιοθετεί το τμήμα/ εταιρεία, επηρεάζοντας θετικά
 • Είναι καινοτόμοι/ες, βελτιώνουν συνεχώς τις προσωπικές γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές τους, επενδύοντας στην δια βίου μάθηση
 • Συμμετέχουν ενεργά και ουσιαστικά σε τμηματικά και εταιρικά meetings, συναντήσεις, σεμινάρια, συνέδρια, εκθέσεις
 • Διαθέτουν αυξημένη Ενσυναίσθηση, μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα την άλλη πλευρά και να προσαρμοστούν στις συνθήκες

Ποιες δυνατότητες έχετε για την διακράτηση και ανάπτυξη τους?

 • Ηθική αναγνώριση και υλική επιβράβευση!
 • Ανάθεση σημαντικών εταιρικών εργασιών!
 • Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας C-level ή/ και με στελέχη του εξωτερικού!
 • Επένδυση στην Γνώση – κατάλληλα ενδοεταιρικά σεμινάρια, Μεταπτυχιακές σπουδές!
 • Ατομική καθοδήγηση και υποστήριξη – Personal Coaching & Personal Mentoring!
 • Δυνατότητες εσωτερικής προαγωγής ή αναβάθμισης ρόλου & καθηκόντων – οριζόντια εξέλιξη!

Αν επιθυμείτε να επενδύσετε πραγματικά στους κορυφαίους, σας προτείνουμε και τα παρακάτω κορυφαία επαγγελματικά εργαλεία:
📌 Personal Coaching – για στελέχη που χρειάζονται κατάλληλη επαγγελματική καθοδήγηση
📌 Personal Mentoring – για στελέχη που χρειάζονται κατάλληλη προσωπική καθοδήγηση
📌 C- level Coaching & Mentoring – για ανώτερα & ανώτατα στελέχη
📌 Management Training – για εσωτερικές εκπαιδεύσεις σημερινών και υποψήφιων προισταμένων
📌 Stress Management & Resilience – για στελέχη που πρέπει να διαχειριστούν με μεγαλύτερη Ανθεκτικότητα τον ρόλο τους στην εταιρεία

🔵 hr@anadeixi.gr 🔴 www.anadeixi.gr

Powered by Apogee IS