Που κρύβεται σήμερα η Γνώση;

Που κρύβεται σήμερα η Γνώση;

Κανένα προϊόν, καμία υπηρεσία, καμία εταιρεία δεν κατέχει πλέον σήμερα το μονοπωλιακό πλεονέκτημα.
Η δύναμη και το πλεονέκτημα εταιρειών και στελεχών, βρίσκεται στην Πληροφορία & την Γνώση και την αξιοποίηση τους έναντι των ανταγωνιστών.
Οι πηγές είναι πολλές, το ζητούμενο λοιπόν δεν είναι να βρούμε μια Πληροφορία, αλλά ποια είναι η πλέον κατάλληλη για την εταιρεία μας και πως θα την αξιοποιήσουμε!

Οι κυριότερες πηγές και μερικές προτάσεις μας είναι – από γενικές σε ειδικές:
1. E-books: πρόσβαση σε πολλά δωρεάν βιβλία που μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας: tradepub.com, free-management-ebooks.com κλπ
2. Business Books: amazon.com – η γνωστή εταιρεία με την μεγαλύτερη γκάμα επιχειρηματικών βιβλίων στον κόσμο
3. Πλατφόρμες ελληνικών σεμιναρίων: 2grow.gr – η βραβευμένη και κορυφαία πλατφόρμα online σεμιναρίων
4. Πλατφόρμες αγγλόφωνων σεμιναρίων: coursera.org, udemy.com κλπ
5. Προγράμματα on line Ειδίκευσης όλων των ελληνικών πανεπιστημίων: – ΚΕΔΙΒΙΜ – Κέντρα Επιμόρφωσης & Δια βίου Μάθησης – kedivim + university of your choice
6. Πτυχία και Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών όλων των ελληνικών Πανεπιστημίων
7. Ειδικά Συνέδρια & Ημερίδες: πολλοί εισηγητές παρουσιάζουν σύντομες ενότητες συνήθως γύρω από ένα θέμα και συμμετέχετε δια ζώσης/ on line – Boussias.com στην Ελλάδα
8. ΜΜΕ: οικονομικές εφημερίδες, οικονομικές ιστοσελίδες, linkedin – σας παρέχουν σημαντικές και σύντομες πληροφορίες που μπορείτε να αξιοποιήσετε επαγγελματικά
9. Ανοικτά Σεμινάρια: επιλέγετε τον τίτλο που σας ενδιαφέρει και συμμετέχετε δια ζώσης/ on line με στελέχη άλλων εταιρειών ή αντίστοιχης επαγγελματικής εμπειρίας – semifind κλπ
10. Ενδοεταιρικά Σεμινάρια: tailor made εκπαιδευτικά προγράμματα για στελέχη μιας μόνον εταιρείας – τμήμα ή βαθμίδα – πχ σεμινάρια Πωλήσεων ή σεμινάρια για Προϊσταμένους όλων των τμημάτων – www.anadeixi.gr/seminars

Όποια και να είναι η επιλογή σας, επενδύστε στην Δια Βίου Μάθηση. Η Γνώση που κατέχουμε σήμερα, απαξιώνεται πλήρως σε μια περίπου εξαετία. Χωρίς την απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων, το Μέλλον ενός επαγγελματία μπορεί να είναι αβέβαιο, μπροστά στις νέες εξελίξεις.

#anadeixi #training #seminars #humanresources

Powered by Apogee IS