• 3235
  • 0

Ποια στελέχη πρέπει να προσλάβετε και γιατί

Μια εταιρεία είναι τόσο καλή όσο και οι εργαζόμενοι της. Τα στελέχη «Α», είναι λίγα και βρίσκονται στην κορυφή, σε θέματα δεξιοτήτων, αποτελεσμάτων και προσωπικότητας. Ακολουθούν οι «Β», περισσότεροι και λιγότερο ικανοί, οι «Γ» και τέλος οι «Δ» (μεγάλη ποσότητα και ελάχιστη ποιότητα). Οι «Α» επιλέγουν υφισταμένους και συνεργάτες που ανήκουν στην ίδια κατηγορία γιατί στοχεύουν στα αποτελέσματα και δεν νιώθουν απειλή από κανέναν. Οι «Β», επιλέγουν (και συχνά προσλαμβάνουν) υφισταμένους κατηγορίας «Γ», γιατί ξέρουν ότι αν προσλάβουν κάποιον ισάξιο τους, μπορεί να τους ξεπεράσει και σε περιόδους εργασιακής ανασφάλειας, η διατήρηση της θέσης τους, είναι συχνά., βασικό κριτήριο επιλογής. Οι «Γ» συνεργάζονται και επιλέγουν από την κατηγορία «Δ», για τους ίδιους λόγους.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αν κάνετε εκπτώσεις στις επιλογές σας για κρίσιμες θέσεις εργασίας στο οργανόγραμμα, σε λίγο καιρό και χωρίς να το καταλάβετε, η εταιρεία σας θα έχει γεμίσει με ένα σωρό μέτριους και συχνά μη ικανούς εργαζόμενους, με άμεση επίπτωση στα αποτελέσματα, το εργασιακό κλίμα, την συνεργασία και τις προοπτικές ανάπτυξης.
Powered by Apogee IS