• 3363
  • 0

Ποια στελέχη πρέπει να προσλάβει σήμερα μια εταιρεία;

Υπάρχουν 3 ειδών κατηγορίες στελεχών: 

  • Στελέχη κατηγορίας Α (υψηλό προφίλ και προδιαγραφές, υψηλότερες αμοιβές, μικρή δεξαμενή υποψηφίων)
  • Στελέχη κατηγορίας  Β (μεσαία κατηγορία)
  • Στελέχη κατηγορίας C (χαμηλότερο προφίλ,  χαμηλότερες αποδοχές, μεγάλη δεξαμενή υποψηφίων)

Αν αποφασίσετε, ειδικά σήμερα, να προχωρήσετε στην στελέχωση της εταιρείας σας σε θέσεις κλειδιά, κάντε την υπέρβαση! Επιλέξτε στελέχη αποκλειστικά  από την κατηγορία Α! Τα στελέχη αυτά, επιθυμούν να συνεργάζονται και να αναπτύσσουν εργαζομένους ίδιας κατηγορίας (Α) ώστε να μπορούν να συντονιστούν μαζί τους και να τους παρακολουθήσουν στις αρμοδιότητες που θα αναλάβουν.

Αν επιλέξετε για οικονομικούς ή άλλους λόγους, να προσλάβετε στελέχη κατηγορίας Β, να είστε σίγουροι ότι οι άνθρωποι αυτοί σύντομα θα επιλέξουν ως υφισταμένους τους, προσωπικό κατηγορίας C, για να μην μπορούν να τους ξεπεράσουν ή για να ξέρουν λιγότερα από τους ίδιους, ώστε να φαίνεται η χρησιμότητα τους στην εταιρεία σας!

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι σιγά σιγά και χωρίς να το καταλάβετε, η εταιρεία σας θα γεμίσει από εργαζόμενους κατηγορίας C, με χαμηλές μεν αποδοχές αλλά και χαμηλές προδιαγραφές και συμβολή στην εύρυθμη λειτουργία και ανάπτυξη της εταιρείας σας!

Κωνσταντίνος Παπαχατζής,
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού, ΑΝΑΔΕΙΞΗ


Η απόφαση λοιπόν είναι δική σας! Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ (www.anadeixi.gr) μπορεί να σταθεί αρωγός στην προσπάθεια σας να εντοπίσετε τα καλύτερα στελέχη της αγοράς, με εξαιρετικούς όρους συνεργασίας και να ανεβάσετε την απόδοση της εταιρείας σας στο επόμενο επίπεδο!
Powered by Apogee IS