• 3211
  • 0

Ποια επαγγέλματα έχουν καλύτερες προοπτικές σε περίοδο κρίσης;

Σε μια χρονική περίοδο όπου η απώλεια θέσεων εργασίας, εξακολουθεί να αποτελεί καθημερινό φαινόμενο, η αναφορά σε προοπτικές απασχόλησης, μοιάζει να είναι μακρινή υπόθεση. Και όμως, ακόμα και σήμερα, πολλές εταιρείες αναζητούν προσωπικό και συχνά μάλιστα χωρίς να βρίσκουν κατάλληλους υποψήφιους, λόγω έλλειψης σχετικής εμπειρίας και προσωπικής ανάπτυξης.

Το επάγγελμα που σήμερα εξακολουθεί να δίνει πολύ καλές προοπτικές απασχόλησης, επαγγελματικής εξέλιξης και οικονομικών απολαβών, είναι οι Πωλήσεις. Παραμένει ωστόσο και το πιο παρεξηγημένο, ειδικά μεταξύ των νέων που αναζητούν εργασία. Ο συχνότερος λόγος είναι γιατί δεν εμφανίζεται ως πιθανή επαγγελματική επιλογή σε κανένα σχεδόν ακαδημαϊκό ίδρυμα, παρόλο που η ζήτηση του είναι σταθερή και συχνά ανοδική. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με την συχνή εμφάνιση αγγελιών εταιρειών χαμηλής πιστότητας και αναγνωρισιμότητας, που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την ανάγκη για εργασία και υπόσχονται θαύματα και υψηλές αποδοχές, σχεδόν χωρίς κόπο. Από την άλλη πλευρά, ειδικά σήμερα όλες σχεδόν οι εταιρείες χρειάζονται στελέχη πωλήσεων που να μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του πελατολογίου και της κερδοφορίας τους.

Οι θέσεις αυτές διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες: 1. Εξωτερικοί Πωλητές, Επιθεωρητές Πωλήσεων, Merchandisers, Ιατρικοί Επισκέπτες, με κοινό σημείο τις καθημερινές επισκέψεις τους στους πελάτες 2. Exports Managers, Account Managers, Αντιπρόσωποι Εξωτερικού, με στόχευση στις διεθνείς αγορές και δυνατότητα ταξιδιών στις χώρες ευθύνης 3. Υπεύθυνοι Τηλεφωνικών πωλήσεων, υπεύθυνοι παραγγελιοληψίας, όπου η πώληση και τιμολόγηση γίνεται από το γραφείο μέσω τηλεφωνικής κυρίως επικοινωνίας με πελάτες σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Σημαντικό ενδιαφέρον υπάρχει επίσης σήμερα σε διοικητικές θέσεις (πχ Γραμματεία, Εξυπηρέτηση Πελατών κλπ) με βασικό κριτήριο επιλογής την άριστη γνώση ξένων γλωσσών. Ιδιαίτερα σήμερα (και για τα επόμενα χρόνια) πέρα από την άριστη γνώση Αγγλικών, υπάρχει μεγάλη ζήτηση για Ρωσικά, Σλαβικές γλώσσες, Τουρκικά. Νέες αγορές που αναπτύσσονται και θα αναπτυχθούν τα επόμενα χρόνια είναι η Ρωσία, Τουρκία και Πολωνία, και όσοι αναζητούν εργασία πρέπει να εστιάσουν και στην απόκτηση αντίστοιχων γνώσεων.

Αν και μειωμένο, παραμένει ωστόσο το ενδιαφέρον αρκετών εταιρειών για αναζήτηση στελεχών που μπορούν να εγκατασταθούν στο εξωτερικό, με κυριότερες χώρες εισόδου τα Βαλκάνια (Σερβία, Ρουμανία, Βουλγαρία) και την Μέση Ανατολή (Σαουδική Αραβία, ΗΑΕ κλπ). Μια αντίστοιχη απόφαση προϋποθέτει την έλλειψη σοβαρών οικογενειακών υποχρεώσεων και την ελάχιστη τριετή παραμονή σε χώρες, που οι συνθήκες διαβίωσης δεν είναι και ιδιαίτερα ελκυστικές. Ως αντικείμενο εργασίας, υπάρχει ζήτηση για στελέχη τεχνικών και βιομηχανικών εταιρειών (ηλεκτρολόγοι/ μηχανολόγοι/ πολιτικοί μηχανικοί)

Αρκετά αξιόλογη είναι και η ζήτηση σε θέσεις Οικονομικών τμημάτων εταιρειών (Λογιστήριο, Οικονομική Ανάλυση) με σημαντική επαγγελματική προϋπηρεσία. Δεν αρκεί πλέον η εμπειρία στην απλή καταχώρηση παραστατικών, αλλά η πολύ καλή εξοικείωση με λογιστικά προγράμματα, η γνώση κοστολόγησης, Αναλυτικής Λογιστικής και μισθοδοσίας, είναι προϋποθέσεις μόνιμης και καλά αμειβόμενης εργασίας σε μεγάλες εταιρείες.

Τα δεδομένα λοιπόν αλλάζουν καθημερινά στο επαγγελματικό περιβάλλον. Όσοι προσαρμοστούν σύντομα, θα έχουν και περισσότερες ευκαιρίες και ο δρόμος είναι η δια βίου μάθηση νέων δεξιοτήτων (ακαδημαικών και επαγγελματικών) ώστε να διατηρήσει ένας εργαζόμενος την απασχολησιμότητα του στην αγορά εργασίας.

*άρθρο, όπως δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ στις 29/10/2013
Powered by Apogee IS