• 3248
  • 0

Οι 5 Λανθασμένες Απόψεις στην Ανάγκη Εκπαίδευσης Στελεχών

«Δεν υπάρχει χρόνος για εκπαίδευση» 
ο χρόνος που θα εξοικονομήσει μια εταιρεία, είναι πολύ μεγαλύτερος σε σχέση με την προγραμματισμένη εκπαίδευση των στελεχών της. Ποτέ δεν υπάρχει κατάλληλη χρονική στιγμή για εκπαίδευση, ωστόσο με το ήδη φορτωμένο πρόγραμμα των εργαζομένων, είναι ουτοπία να περιμένει κανείς ότι ένας εργαζόμενος μπορεί να εκπαιδευτεί από μόνος του

– «Έγινε εκπαίδευση πέρυσι ή πριν μερικά χρόνια»
Η μόνη ουσιαστική «προπόνηση» των στελεχών μιας εταιρείας, είναι η ενδοεταιρική τους εκπαίδευση. Ο καλύτερος τρόπος για να αποκτήσουν νέες δεξιότητες που θα εφαρμόσουν και στην εργασία τους, είναι μέσα στο ασφαλές περιβάλλον μιας αίθουσας εκπαίδευσης και η επανάληψη αποτελεί την καλύτερη οδό εκμάθησης νέων δεξιοτήτων (λίγες ώρες – περισσότερες εκπαιδεύσεις)

«Δεν χρειάζεται να γίνει εκπαίδευση»
Το 40% των γνώσεων που φέρνει ένα στέλεχος σε μια εταιρεία, απαξιώνεται μέσα σε μόλις 3 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι στελέχη που δεν εκπαιδεύονται πλέον μέσω σεμιναρίων, έχουν απαρχαιωμένες γνώσεις και δεξιότητες που δεν μπορούν πλέον να συμβάλλουν σε καλύτερα ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσματα για την εταιρεία

– «Ποια νέα σεμινάρια υπάρχουν?»
Ένα στέλεχος πρέπει να συνεχίζει να εκπαιδεύεται στο κύριο αντικείμενο δραστηριοτήτων του. Η αλλαγή συνηθειών πρέπει να είναι μια συνεχής και εστιασμένη διαδικασία αποκλειστικά στον τομέα για τον οποίο έχει προσληφθεί (πχ πωλήσεις, γραμματεία, εξυπηρέτηση πελατών κλπ) ώστε να μεγιστοποιηθεί και η προσφορά του στην εταιρεία και όχι μέσα από μεγάλο και διαφορετικό θεματολόγιο εκτός αντικειμένου

– «οι εργαζόμενοι δεν θέλουν σεμινάρια»
Η αντίσταση στην αλλαγή, είναι η κύρια αιτία αντίδρασης μερίδας εργαζομένων, που δεν περιορίζεται στην εκπαίδευση, αλλά μπορεί να τους ακολουθεί σε οτιδήποτε νέο θέλει να υιοθετήσει μια εταιρεία. Η σωστή επιλογή εκπαιδευτή και εκπαιδευτικού προγράμματος, μπορεί να αλλάξει την άποψη αυτή προς όφελος όλων, κάτι που αποτελεί και την κύρια ευθύνη της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού μιας εταιρείας

Powered by Apogee IS