• 3169
  • 0

Οι Σαρανταπεντάρηδες (45+) και οι Εναλλακτικές Επαγγελματικές Ευκαιρίες τους σε Πέντε Απλά Βήματα

Οι συνθήκες στην αγορά εργασίας έχουν αλλάξει και γίνονται ιδιαίτερα δύσκολες για ανθρώπους που έχουν μεγάλη επαγγελματική εμπειρία, ξεπερνάνε το κρίσιμο όριο ηλικίας (κυρίως λόγω υψηλότερων οικονομικών απαιτήσεων), προέρχονται από υψηλότερες θέσεις και οι επιλογές τους σε θέσεις μισθωτής εργασίας είναι ελάχιστες. Ο στόχος τους πρέπει να είναι να διατηρήσουν την απασχολησιμότητα τους μέχρι να βελτιωθούν και οι συνθήκες. Οι κυριότερες ενέργειες τους πρέπει να είναι οι εξής:

1.      Στόχευση σε διαφοροποιημένες επαγγελματικές επιλογές. Αν είναι δύσκολο να βρείτε οκτάωρη απασχόληση, μπορείτε να μελετήσετε και τις υπόλοιπες περιπτώσεις όπως: μερική απασχόληση, on a project basis εργασία, σύμβαση έργου, εξωτερική υποστήριξη, συνεργασία με συμβούλους επιχειρήσεων, ανάθεση έργου για συγκεκριμένη χρονική περίοδο κλπ.  Αυτές οι μορφές απασχόλησης γνωρίζουν ιδιαίτερη άνθηση στο εξωτερικό, δίνουν σημαντικά έσοδα και καλύτερη ποιότητα ζωής καθώς δεν απαιτείται η συνεχής φυσική παρουσία του εργαζόμενου σε ένα γραφείο με εξαντλητικά ωράρια εργασίας

2.      Δημιουργία επαγγελματικού φακέλου. Το βιογραφικό δεν αποτελεί την ιδανική προσέγγιση για τις παραπάνω περιπτώσεις. Το προφίλ σας για να προσεγγίσετε μια εταιρεία πρέπει να είναι διαφοροποιημένο με την δημιουργία κατάλληλου επαγγελματικού φακέλου και να εστιάζετε στο τι μπορείτε να προσφέρετε, ώστε με την παρουσία/ συνεργασία σας να μειωθεί το κόστος λειτουργίας, σε σχέση με μια πρόσληψη

3.      Εντοπισμός εταιρειών για συνεργασία. Η επαγγελματική εμπειρία που έχετε αποκτήσει σε συγκεκριμένους χώρους και θέσεις, αποτελεί και το μεγάλο πλεονέκτημα σας ώστε να εξαργυρωθεί με επιτυχία σε σχετικές ή μικρότερες εταιρείες ενός κλάδου που σπάνια έχουν την δυνατότητα να προσλάβουν ένα στέλεχος με υψηλές αποδοχές, αλλά πολύ ευκολότερα θα μπορούσαν να συνεργαστούν μαζί του με εξωτερική υποστήριξη – ανάθεση εργασιών

4.      Προετοιμασία για την συνάντηση με μελλοντικό εργοδότη. Η προσέγγιση διαφοροποιείται σε σχέση με την συνηθισμένη συνέντευξη. Πρέπει να είστε εύστοχος, συγκεκριμένος να κεντρίσετε το ενδιαφέρον του επιχειρηματία και να πείσετε ότι μπορείτε να εκτελέσετε σημαντικές λειτουργίες που θα οδηγήσουν μια εταιρεία είτε σε αύξηση των κερδών είτε σε μείωση του κόστους λειτουργίας της

5.      Διαφήμιση. Όλες οι δεξιότητες αυτές δεν θα οδηγήσουν σε νέες συνεργασίες, αν προηγουμένως  δεν γίνετε ορατός σε έναν πολύ μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων! Υπάρχουν πάντα έξυπνες και οικονομικές επιλογές με την χρήση της τεχνολογίας, ώστε να προσεγγίσετε το σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα! Σε κάθε περίπτωση και άσχετα από τις σημερινές συνθήκες, οι εταιρείες πάντα θα έχουν ανάγκη αξιόλογους επαγγελματίες που μπορούν να κάνουν την διαφορά στα αποτελέσματα και την λειτουργία τους!
Powered by Apogee IS