Μια μικρή ιστορία πωλήσεων!
  • 3301
  • 0

Μια μικρή ιστορία πωλήσεων!


Δύο μεγάλες και ανταγωνιστικές εταιρείες που πουλούσαν παπούτσια, αποφάσισαν να αναπτύξουν τις εξαγωγές τους στην Αφρική.

Οι δύο ανταγωνιστές Υπεύθυνοι Εξαγωγών συμπτωματικά βρέθηκαν την ίδια περίοδο, στην ίδια χώρα! Παρατήρησαν τους κατοίκους της πρωτεύουσας της χώρας αυτής, στην μεγάλη τους πλειοψηφία να μην φορούν παπούτσια!

Επέστρεψαν και οι δύο στα ξενοδοχεία τους για να κάνουν την αναφορά προς την Διοίκηση

Πωλητής Α εταιρείας:
«η εικόνα στην χώρα αυτή είναι απογοητευτική. Κανείς δεν φορά παπούτσια. 
Πρέπει να δούμε άλλες αγορές για τις εξαγωγές μας!»

Πωλητής Β εταιρείας:
«η εικόνα στην χώρα αυτή είναι ενθαρρυντική. Κανείς δεν φορά παπούτσια. Πρέπει να αναπτύξουμε τις εξαγωγές μας στην συγκεκριμένη αγορά!»

Ποιόν τύπο πωλητή θα θέλατε να έχετε στην εταιρεία σας? 
η πώληση, ιδιαίτερα σήμερα, είναι σε μεγάλο βαθμό, ψυχολογική διαδικασία.
Οι πωλητές με χαμηλή αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη στις δυνάμεις τους, αντικρίζουν παντού προβλήματα και όχι ευκαιρίες. Αλλαγή στην οπτική, οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα. 

Πολύτιμο εργαλείο στα χέρια κάθε εταιρείας, η εστιασμένη εκπαίδευση
των πωλητών της.

Powered by Apogee IS