• 3173
  • 0

Μάθε αν είσαι γεννημένος για ΗΓΕΤΗΣ

Η ηγεσία είναι λιγότερο θέμα θέσης και περισσότερο, θέμα διάθεσης

Μελέτησε τις παρακάτω ερωτήσεις και απάντησε στον εαυτό σου με ειλικρίνεια!
(food for thought)
  1. Επηρεάζεις θετικά το περιβάλλον σου (συνάδελφοι, υφιστάμενοι, φίλοι, οικογένεια), ακόμα και σε συνθήκες κρίσης και έντονων δυσκολιών;
  2. Μπορείς να θέτεις μικρούς και μεγάλους στόχους και προτεραιότητες, να οργανώνεις τον καθημερινό σου χρόνο, έξυπνα και αποτελεσματικά;
  3. Παραμένεις ακέραιος και αντικειμενικός, σε όλες τις επαφές με το περιβάλλον σου;
  4. Αντιμετωπίζεις τις μικρές και μεγάλες αλλαγές στον εαυτό σου, το περιβάλλον σου και την εταιρεία, ως ευκαιρία ανάπτυξης και προοπτικής;
  5. Αναγνωρίζεις και λύνεις έγκαιρα και αποτελεσματικά, όποια προβλήματα παρουσιάζονται στον δρόμο σου;
  6. Αναπτύσσεις τους ανθρώπους που βρίσκονται πιο κοντά σε σένα, μέσω της ενθάρρυνσης, των παραδειγμάτων και της κατάλληλης εκπαίδευσης;
  7. Διαθέτεις προσωπικό, οικογενειακό και επαγγελματικό όραμα και δημιουργείς τις κατάλληλες στρατηγικές για να το υλοποιήσεις;

Η ζωή (προσωπική και επαγγελματική) είναι 10% αυτό που μας συμβαίνει και 90% ο τρόπος που αντιδράμε σε αυτό. Ποτέ δεν είναι αργά για μια νέα αρχή. Η απόσταση μεταξύ θεωρίας και πράξης, καλείται ΔΡΑΣΗ!
Powered by Apogee IS