Περιγραφή

Κορυφαία εμπορική εταιρεία καταναλωτικών προϊόντων με έδρα την Θεσσαλονίκη και ακτίνα δράσης την Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, αναζητά έμπειρο Λογιστή/ Λογίστρια για την άριστη υποστήριξη των λογιστικών εργασιών του τμήματος

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος θα συμμετέχει στις εργασίες του συνόλου του λογιστικού φάσματος της εταιρείας – καταχωρήσεις, μισθοδοσία, λογιστική αποθήκη, μηνιαίες συμφωνίες – και θα αναφέρεται στον διευθυντή Λογιστηρίου

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχιούχος Λογιστικής (ΑΕΙ/ΤΕΙ)

Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και Η/Υ – excel

Άριστη γνώση προγράμματος Softone

Τουλάχιστον τριετής επαγγελματική εμπειρία σε οργανωμένο λογιστήριο

 

 

 

 

Powered by Apogee IS