• 2971
  • 0

Η κατάλληλη περίοδος για επιλογή προσωπικού, είναι τώρα! Δέκα σημαντικοί λόγοι:

Σε μια χρονική περίοδο όπου πολλές επιχειρήσεις εξακολουθούν να μειώνουν το ανθρώπινο δυναμικό ή να αποφεύγουν τις προσλήψεις αν και με σημαντικές ελλείψεις σε στελέχη, η πρόταση για επιλογή προσωπικού, και μάλιστα τώρα, φαντάζει ουτοπία.

Ποιοι είναι όμως οι λόγοι που πιστεύουμε ότι είναι κατάλληλη περίοδος για προσλήψεις;

1. Στο χρηματιστήριο αξιών ανθρώπινου δυναμικού, οι επιθυμητές αποδοχές πολύ ικανών στελεχών, βρίσκονται στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα. Μια εταιρεία μπορεί σήμερα να προσλάβει ένα καλό στέλεχος, με τουλάχιστον 40% χαμηλότερες αποδοχές, από ότι στο πρόσφατο παρελθόν και αυτό αποτελεί επένδυση

2. Στην αγορά εργασίας, υπάρχουν σήμερα στελέχη με πολύ αξιόλογη προϋπηρεσία σε μεγάλες εταιρείες και με εξαιρετικό εκπαιδευτικό υπόβαθρο. Μια μικρομεσαία εταιρεία μπορεί πλέον να προσελκύσει και ένα έμπειρο και καταξιωμένο στέλεχος, που θα μεταφέρει μια τεράστια τεχνογνωσία και εμπειρία στον νέο εργοδότη του

3. Με περιορισμένες δυνατότητες επένδυσης σε εξοπλισμό, διαφήμιση, εγκαταστάσεις, αγορά γης, δημιουργία νέων γραφείων και υποκαταστημάτων, η μόνη ρεαλιστική και οικονομική επένδυση, με πολλαπλάσια ανταλλάγματα που μπορεί να κάνει μια εταιρεία, είναι η επένδυση στους ανθρώπινους πόρους

4. Υπάρχουν αρκετά επιδοτούμενα προγράμματα στην αγορά, που μπορούν να οδηγήσουν μια εταιρεία σε σημαντικές προσθήκες νέων εργαζομένων με μικρή εμπειρία, χωρίς ουσιαστική οικονομική δαπάνη, με δυνατότητα πληρωμής των εργοδοτικών εισφορών

5. Η απόκτηση έμπειρων στελεχών από την αγορά, αποδυναμώνει την παρουσία
του ανταγωνισμού και ισχυροποιεί την δική σας παρουσία. Σε περίοδο κρίσεων, δίνεται η ευκαιρία για σημαντική ανακατανομή των μεριδίων αγοράς. Μια εταιρεία λοιπόν καλείται σήμερα να αποφασίσει αν θα δημιουργήσει τις εξελίξεις στον κλάδο της και θα πάρει την θέση που της αξίζει ή απλώς θα παρακολουθεί από απόσταση

6. Υπάρχουν πολλές επιλογές διαφορετικής μορφής συνεργασίας, σε σχέση με το παρελθόν που η μισθωτή εργασία πλήρους απασχόλησης, ήταν η μόνη επιλογή Πολλοί εργαζόμενοι είναι διατεθειμένοι να απασχοληθούν on a project basis, part time, με προμήθειες, σε περιόδους αιχμής, ως εξωτερικοί συνεργάτες – free lancers κλπ και να διατηρήσουν την απασχολισιμότητα τους στην αγορά

7. Η σχέση δέσμευσης – απόδοσης ενός νεοπροσλαμβανόμενου στελέχους με την εταιρεία που θα τον επιλέξει, είναι ισχυρότερη από ποτέ. Η αφοσίωση έχει άμεσο αντίκτυπο και στα ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσματα της εργασίας και τελικά, στα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας

8. Η γενιά των 45+, έχει ένα ακόμα ισχυρότερο κίνητρο απόδοσης, καθώς καλείται να αποδείξει σε έναν νέο εργοδότη, ότι η μεγάλη εμπειρία, οι προτάσεις ανάπτυξης και μείωσης κόστους και οι τεχνικές που έχει εφαρμόσει με επιτυχία στην διάρκεια της προϋπηρεσίας του, μπορούν να αποσβέσουν άμεσα την επένδυση στην επιλογή του, διασφαλίζοντας και την συνολική εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας

9. Σε μια ευαίσθητη για όλη την ελληνική κοινωνία, χρονική περίοδο, η είδηση και μόνον ότι μια εταιρεία προχωρά σε προσλήψεις, μπορεί να επηρεάσει θετικά τις πωλήσεις και την φήμη της στην αγορά, πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε ακριβή επένδυση σε διαφήμιση 

10. Με κάθε νέα πρόσληψη βελτιώνεται το εργασιακό κλίμα μιας εταιρείας, για ηθικούς και πρακτικούς λόγους. Το προσωπικό αντιλαμβάνεται ότι η εταιρεία βρίσκεται σε φάση ανάκαμψης και άρα βελτιώνεται και η ψυχολογία του και παράλληλα συνειδητοποιεί ότι μπορεί πλέον να κάνει αποτελεσματικότερα και ποιοτικότερα την εργασία του, αυξάνοντας την απόδοση του και την απόδοση όλης της εταιρείας

Κωνσταντίνος Παπαχατζής,
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού, ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Η απόφαση λοιπόν είναι δική σας! Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ (www.anadeixi.gr) μπορεί να σταθεί αρωγός στην προσπάθεια σας να εντοπίσετε τα καλύτερα στελέχη της αγοράς, με εξαιρετικούς όρους συνεργασίας και να ανεβάσετε την απόδοση της εταιρείας σας στο επόμενο επίπεδο!
Powered by Apogee IS