Ευκαιρίες καριέρας για Πτυχιούχους Οικονομικών Σχολών
  • 3290
  • 0

Ευκαιρίες καριέρας για Πτυχιούχους Οικονομικών Σχολών

Η πλέον χρησιμοποιημένη λέξη «κρίση», στα λεξικά μεταφράζεται επίσης και ως «η ικανότητα να παίρνει κανείς αποφάσεις». Η ιστορία επίσης μας διδάσκει ότι μέσα από μια κρίση, γεννιούνται πάντα νέες ιδέες, εντοπίζονται ευκαιρίες, ανακατανέμονται μερίδια της αγοράς, εμφανίζονται αποτελεσματικότερα εργαλεία και δημιουργούνται νέες καριέρες.

Το Οικονομολογικό επάγγελμα, ανέκαθεν είχε την «πολυτέλεια» να είναι ευρέως αποδεκτό και να μπορεί να χρησιμοποιείται σε πολλά επαγγέλματα, σε αντίθεση με πτυχία όπως της Ιατρικής ή Νομικής, που έχουν μια πολύ συγκεκριμένη επαγγελματική στόχευση.

Ξεκινώντας από τους νέους απόφοιτους, σήμερα το Πτυχίο σας μπορεί να αξιοποιηθεί σε πολλές και διαφορετικές θέσεις όπως: Λογιστήριο, Πωλήσεις, Marketing, Ανθρώπινο Δυναμικό & Διοίκηση Προσωπικού, Logistics, Προμήθειες, Υπάλληλος Γραφείου, Γραμματειακή Υποστήριξη, Διαφήμιση, Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες, Εκπαιδευτικός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων κλπ.
Για να μπείτε σήμερα στην αγορά εργασίας, χρειάζεται η κατάλληλη προετοιμασία. Τα σημαντικότερα σας όπλα είναι: επαγγελματικό βιογραφικό και ελκυστική συνοδευτική επιστολή, άριστη προετοιμασία για την διαδικασία της συνέντευξης, πολύ καλή γνώση της εταιρείας που θα συναντήσετε, πολύ καλή (θεωρητική) γνώση των καθηκόντων που σχετίζονται με την θέση που σας ενδιαφέρει.

Ο πήχης πλέον έχει ανέβει πολύ ψηλά και όπως καλά θυμάστε από το πρώτο μάθημα των Οικονομικών, ο βασικός κανόνας της αγοράς (εργασίας) είναι η προσφορά (υποψηφίων) και ζήτηση (θέσεων εργασίας). Για να ενταχθείτε γρήγορα στον επαγγελματικό στίβο, προαπαιτούμενα είναι: άριστη γνώση Αγγλικών (τουλάχιστον proficiency), άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (ms office και κυρίως excel), καλή γνώση των πλέον διαδεδομένων λογιστικών προγραμμάτων, συνεχής επιμόρφωση και εκπαίδευση.
Μια εταιρεία θα σας προσλάβει για αυτά που γνωρίζετε και όχι για αυτά που έχετε την διάθεση να μάθετε μελλοντικά (δείτε ξανά τον παραπάνω κανόνα!). Αυτό σημαίνει ότι η γνώση πρέπει να είναι συνεχής και αδιάκοπη, ειδικά σήμερα που ο κλάδος υφίσταται καθημερινές αλλαγές και ανατροπές. 

Η έλλειψη εμπειρίας (συχνό εμπόδιο στην πρώτη αναζήτηση εργασίας σε όλες τις εποχές) μπορεί να αντιμετωπιστεί έγκαιρα και ουσιαστικά, μέσω της πρακτικής άσκησης, της εθελοντικής εργασίας, της εκπαίδευσης. Αξιοποιήστε όλα τα παραπάνω εργαλεία προκειμένου να βρείτε την εργασία που σας ταιριάζει καλύτερα, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστεί να θυσιάσετε ένα καλοκαίρι ή κάποιες γιορτές.

Οι εργαζόμενοι, που λόγω συνθηκών βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας την συγκεκριμένη χρονική περίοδο, πρέπει να λάβουν υπόψιν τους, δύο βασικές παραμέτρους: την δικτύωση & την γνώση.

Κανείς δεν θα ψάξει να σας βρει στο σπίτι σας για να προσφέρει μια θέση εργασίας. Οι σημαντικότερες κινήσεις σας πρέπει να είναι οι εξής: συνεχής παρουσία σε ομιλίες, συνέδρια, εκθέσεις, σεμινάρια του κλάδου σας. Φυσικά δεν αρκεί να εμφανίζεστε, αλλά να γνωρίζεστε με συναδέλφους και να διευρύνετε τον κύκλο των επαφών σας, έχοντας πάντα στην διάθεση σας ένα επαγγελματικό και σωστά δομημένο βιογραφικό σημείωμα, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Η δικτύωση σας πρέπει επίσης να περιλαμβάνει ένα επαγγελματικό προφίλ στο Linkedin, που αποτελεί και τον σημαντικότερο τόπο δικτύωσης εταιρειών και στελεχών παγκόσμια και πλέον και στην Ελλάδα. Τέλος είναι σημαντικό να προσεγγίσετε και όλες τις εταιρείες επιλογής Ανθρώπινου Δυναμικού που ασχολούνται με την στελέχωση εταιρειών. Η μικρότερη δυνατή απήχηση υπάρχει στις μικρές αγγελίες. Τα δεδομένα στην αναζήτηση εργασίας έχουν πλέον αλλάξει και όποιος αρνείται να δει την εικόνα, θα βλέπει συνεχώς μπροστά του προβλήματα και εμπόδια και όχι ευκαιρίες και προοπτικές. Αν πάλι εργάζεστε σήμερα σε μια εταιρεία, μην αμελείτε τις συμβουλές αυτές, γιατί είναι προτιμότερο «να διορθώσουμε την στέγη του σπιτιού μας, όταν έχει καλοκαιρία»

Η γνώση, είναι και το πλέον δυνατό χαρτί σας. Αξιοποιήστε τον χρόνο που είστε εκτός αγοράς εργασίας και επενδύστε στην γνώση. Νέα λογιστικά προγράμματα, μεγαλύτερη εξοικείωση με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, απόκτηση Πτυχίων και εξειδικεύσεων στον τομέα που σας ενδιαφέρει, βαθύτερες γνώσεις στα ΔΛΠ, αποτελούν για όλους μια πραγματική επένδυση στο μέλλον, με μεγάλη ζήτηση (και συχνά χαμηλή ανταπόκριση) από τις αξιόπιστες εταιρείες σε όλη την Ελλάδα.

Για όσους τέλος ασκούν ή επιθυμούν να ασκήσουν ελεύθερο επάγγελμα, οι συνθήκες ευνοούν ιδιαίτερα το outsourcing (εξωτερική ανάθεση εργασιών) που αποτελεί μια συνηθισμένη και επιτυχημένη συνταγή στο εξωτερικό. Μια εταιρεία πρέπει να παράγει και να πουλάει. Όλα τα υπόλοιπα (marketing, λογιστικά, ανθρώπινο δυναμικό, μισθοδοσία, προμήθειες, έρευνα και ανάπτυξη κλπ) μπορεί να τα αναθέσει έξω.

Στην δική σας περίπτωση, είναι απαραίτητη η δικτύωση & η προβολή. Δεν αρκεί να έχετε ένα γραφείο και να μένετε κλεισμένοι μέσα σε αυτό. Το 20% του χρόνου σας πρέπει να επενδύεται στην δικτύωση, τόσο την παραδοσιακή (παρουσία σε συνέδρια, ομιλίες, σεμινάρια, εκθέσεις, σύλλογοι, αρθογραφία) όσο και στην σύγχρονη (επαγγελματική προβολή και δραστηριοποίηση στο Linkedin και τα social media, ελκυστική ιστοσελίδα, κατάλληλες επιστολές προσέγγισης πελατών). Και στην δική σας περίπτωση ισχύει η λογική της ανάθεσης (ότι δεν γνωρίζω ή δεν προλαβαίνω να κάνω, το αναθέτω σε έναν έμπειρο εξωτερικό συνεργάτη).

Η (άμεση) προσαρμογή στα νέα δεδομένα απαιτεί δραστηριοποίηση. Μην μένετε προσκολλημένοι στο παρελθόν, μην αναζητάτε δικαιολογίες (δεν ξέρω, δεν έχω χρόνο, είμαι μεγάλος, δεν έχω πειστεί…). Εσείς έχετε τη ευθύνη του μέλλοντος σας και μόνον εσείς μπορείτε να δράξετε τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Η απόφαση είναι δική σας!


*όπως δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Epsilon7 της Epsilon Net


Κωνσταντίνος Παπαχατζής
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
Εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων  & στελεχών ΑΝΑΔΕΙΞΗ (www.anadeixi.gr)

Powered by Apogee IS