• 3152
  • 0

Δεκάλογος Οδηγός Επιβίωσης στη Διαδικασία Αναζήτησης Εργασίας

Στο σημερινό δύσκολο εργασιακό περιβάλλον, υπάρχουν πάντα καλές ευκαιρίες για να βρείτε μια θέση εργασίας, φτάνει να ξεχωρίσετε και να προσελκύσετε το ενδιαφέρον μιας εταιρείας. Για να γίνει αυτό, πρέπει να αξιοποιήσετε τις παρακάτω οδηγίες:

1. Δημιουργία επαγγελματικού φακέλου υποψηφιότητας. Η συγγραφή ενός επαγγελματικού και ταυτόχρονα ελκυστικού βιογραφικού σημειώματος, αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεχωρίσει η υποψηφιότητα σας σε έναν μελλοντικό εργοδότη. Επιπλέον η συγγραφή μιας στοχευμένης συνοδευτικής επιστολής που να εξηγεί τι μπορείτε να προσφέρετε στον μελλοντικό εργοδότη σας, μπορεί να σας ξεχωρίσει σε σχέση με έναν μεγάλο όγκο βιογραφικών που αποστέλλονται μαζικά και χωρίς καμία ιδιαίτερη προετοιμασία.

2. Αποστολή βιογραφικών. Η συνηθισμένη διαδικασία στην αναζήτηση εργασίας, είναι οι μικρές αγγελίες, από όλα τα διαθέσιμα μέσα (εφημερίδες, διαδίκτυο κλπ). Ωστόσο αυτή την μέθοδο επιλέγουν όλοι σχεδόν οι υποψήφιοι με αποτέλεσμα για κάθε αγγελία, να λαμβάνονται σήμερα, περισσότερα από 500-700 βιογραφικά σημειώματα! Έτσι η πιθανότητα πρόσκλησης σε συνέντευξη είναι μόλις 1:150! Επιλέξτε και άλλες μεθόδους όπως η αναζήτηση αγγελιών μέσα από τις ιστοσελίδες των ίδιων εταιρειών, αγγελίες των εταιρειών συμβούλων επιλογής προσωπικού, ειδικός τύπος, επιμελητήρια, γραφεία διασύνδεσης εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κλπ. Η προσεκτική αποδελτίωση θα αυξήσει σημαντικά τις διαθέσιμες επιλογές σας.

3. Σελίδες δικτύωσης. Πολλές εταιρείες στρέφονται στην αναζήτηση προσωπικού, αποκλειστικά μέσω ιστοσελίδων επαγγελματικής δικτύωσης όπως το linkedin, ώστε να εντοπίσουν υποψήφιους με σύγχρονο προφίλ και ανάλογες επαγγελματικές δεξιότητες. Επίσης μπορείτε να προβάλλετε με μεγαλύτερη μαζικότητα την υποψηφιότητα σας, μέσω ενός κατάλληλα διαμορφωμένου επαγγελματικού σας προφίλ στο facebook. Το ζητούμενο εδώ είναι η μαζικότητα της προβολής σας

4. Διαδικασία συνέντευξης. Το πλέον σημαντικό βήμα στην διαδικασία αναζήτησης εργασίας, είναι η συνέντευξη. Όσο καλύτερα προετοιμασμένοι εμφανίζεστε, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχετε για να κατακτήσετε την θέση εργασίας που σας ενδιαφέρει. Θα πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα: την τυπικότητα στον χρόνο προσέλευσης, την επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά, την γνώση της εταιρείας που σας προσκαλεί, την καταλληλότητα των απαντήσεων στις ερωτήσεις που θα σας υποβάλλουν, την μη λεκτική επικοινωνία, τις ενέργειες που μπορείτε να κάνετε μετά την συνέντευξη κλπ. Επειδή ο αυτοσχεδιασμός δεν οδηγεί σε καλά αποτελέσματα, μπορείτε να ζητήσετε και την συμβολή έμπειρων συμβούλων για τον τρόπο που πρέπει να διαχειριστείτε την διαδικασία.

5. Τεστ πρόσληψης. Πολλές εταιρείες – ειδικά οι πλέον γνωστές – προσθέτουν στην διαδικασία επιλογής και ορισμένα γραπτά τεστς που διασφαλίζουν την αντικειμενικότητα της διαδικασίας. Τα σημαντικότερα είναι: τεστ νοημοσύνης, αντίληψης, προσομείωσης, προσωπικότητας, σενάρια από τον χώρο εργασίας κλπ. Το κλειδί σε όλες τις περιπτώσεις, είναι να μπορείτε να ανταποκριθείτε στην ολοκλήρωση των τεστς, συνήθως σε μικρό χρονικό διάστημα. Με τον τρόπο αυτό οι εταιρείες προσπαθούν να δουν πως αντιδράτε πραγματικά σε συνθήκες πίεσης

6.Αξιόπιστες συστάσεις. Οι συστάσεις από προηγούμενους εργοδότες, προισταμένους, ακόμα και από πελάτες, είναι μια σημαντική παράμετρος στην τελική διαδικασία επιλογής προσωπικού. Φροντίστε να έχετε συγκεντρώσει συστάσεις από όλες τις εταιρείες που έχετε εργαστεί και να μην περιμένετε απλώς να σας ζητηθούν στην διάρκεια της διαδικασίας. Η έλλειψη συστάσεων συχνά αντιμετωπίζεται και ως προσπάθεια απόκρυψης πληροφοριών από το επαγγελματικό ιστορικό ενός υποψήφιου, με αποτέλεσμα την απόρριψη του

7. Επαγγελματικές επιλογές. Δώστε μεγαλύτερη βαρύτητα στο αντικείμενο εργασίας και μικρότερη, στο όνομα της εταιρείας. Ειδικά σήμερα, πολλές μικρομεσαίες εταιρείες (που αποτελούν και τον πυρήνα της ελληνικής οικονομίας και συνήθως διατηρούν και χαμηλό προφίλ) εμφανίζονται περισσότερο υγιείς σε σχέση με γνωστά ονόματα του κάθε κλάδου, λόγω μικρότερων εξόδων ή δανειοδοτήσεων.  Εντοπίστε τις εταιρείες αυτές σε κάθε κλάδο, μιλώντας με πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες ή αξιοποιώντας το διαδίκτυο

8. Δια βίου προσωπική ανάπτυξη. Ο ανταγωνισμός οδηγεί αναπόφευκτα σε μεγαλύτερες απαιτήσεις τυπικών προσόντων υποψηφίων. Αν στην διάρκεια της επαγγελματικής σας πορείας, είχατε αφήσει στην άκρη την επένδυση στην γνώση, είναι η ώρα να βελτιώσετε τα προσόντα σας. Τα πλέον απαραίτητα σήμερα, είναι η άριστη γνώση Αγγλικών και ηλεκτρονικών υπολογιστών. Μπορείτε ωστόσο να καλλιεργήσετε και νέες δεξιότητες ανάλογα με το αντικείμενο που σας ενδιαφέρει, όπως η εκμάθηση Ρωσικών, η άριστη γνώση των new social media, λογιστικά προγράμματα, τεχνικά προγράμματα, μελέτες βιβλίων σε θέματα management κλπ.

9. Νέες μορφές εργασίας. Η μισθωτή-εξαρτημένη- εργασία, όπως την είχαμε γνωρίσει, αποτελούσε το 90% των διαθέσιμων θέσεων στις επιχειρήσεις. Σήμερα νέες μορφές εργασίας, κατακτούν μεγαλύτερο μερίδιο, με βάση τις νέες συνθήκες. Η εργασία με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, με σχέση προμήθειας και ποσοστών, με εξωτερική συνεργασία, με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, για συγκεκριμένα έργα, part time απασχόληση, συνέργειες κλπ, αποτελούν επιπλέον επαγγελματικές επιλογές. Αν αυτό που σας ενδιαφέρει είναι η απασχολησιμότητα, φροντίστε να αξιοποιήσετε όλες τις διαθέσιμες επιλογές που να καλύπτουν τις ανάγκες σας

10. Αλλαγή αντικειμένου εργασίας. Πολλές πρόσφατες μελέτες που έχουν γίνει στο εξωτερικό, δείχνουν ότι ο μέσος εργαζόμενος θα κληθεί να αλλάξει τουλάχιστον 3 φορές αντικείμενο εργασίας (αντικείμενο και όχι θέση εργασίας), στην διάρκεια της επαγγελματικής του καριέρας. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να μένετε δέσμιοι των πρώτων επαγγελματικών σας επιλογών ή των σπουδών σας, ιδιαίτερα αν διαπιστώνετε ότι σήμερα υπάρχει μικρότερη δυνατότητα απορρόφησης ανάλογων επαγγελμάτων. Αν λοιπόν έχετε διαπιστώσει ότι διαθέτετε κλίσεις, δεξιότητες ή ικανότητες και σε κάποιον άλλον τομέα, μπορείτε να καλλιεργήσετε και δοκιμάσετε τις δυνάμεις σας και ως νέο επάγγελμα εργασίας. Άλλωστε ο Δαρβίνος, πολλά χρόνια νωρίτερα είχε δηλώσει ότι «τα όντα που θα επιβιώσουν, δεν είναι ούτε τα πιο δυνατά, ούτε τα πιο έξυπνα. Είναι τα πιο ευέλικτα»
EXTRA ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Η απόκτηση εμπειρίας είναι σημαντικό πλεονέκτημα. Στην φάση που αναζητάτε την πρώτη σας εργασία, φροντίστε να αξιοποιήσετε ευκαιρίες για απόκτηση εμπειρίας. Η πρακτική άσκηση στην διάρκεια των σπουδών σας, η εθελοντική ή part time άμισθη εργασία με σκοπό την εκμάθηση του αντικειμένου που σας ενδιαφέρει (πχ λογιστικά, γραμματεία, πληροφορική κλπ) θα ενισχύσουν ιδιαίτερα, το βιογραφικό σας σημείωμα και θα αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα σας σε σχέση με όσους δεν διαθέτουν εμπειρία

2. Η καριέρα κτίζεται, δεν ολοκληρώνεται με την πρώτη εργασία. Μην στοχεύετε από το ξεκίνημα της διαδικασίας αναζήτησης εργασίας, σε πολύ υψηλές ή ιδιαίτερα ελκυστικές θέσεις εργασίας. Ο ανταγωνισμός είναι ιδιαίτερα μεγάλος και η απογοήτευση από τυχόν απόρριψη, θα σας επηρεάσει σημαντικά.

3. Πολυεθνικές εταιρείες στην Ελλάδα. Το 95% των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, είναι μικρομεσαίες οικογενειακές εταιρείες. Ιδιαίτερα στο ξεκίνημα της καριέρας σας, είναι προτιμότερο να εργαστείτε σε μια παρόμοια εταιρεία, στην οποία θα αποκτήσετε μια σύνθετη επαγγελματική εμπειρία με διευρυμένα καθήκοντα και αρμοδιότητες, που άλλωστε είναι και περισσότερο πιθανό να συναντήσετε.

4. Επιπλέον προσόντα. Πολλοί νέοι ολοκληρώνουν τις σπουδές τους και την ίδια στιγμή αποφασίζουν να μην ασχοληθούν περισσότερο με την βελτίωση των γνώσεων τους. Αντιθέτως, με την ολοκλήρωση των βασικών σας σπουδών και την επιλογή του αντικειμένου εργασίας που σας ενδιαφέρει, ξεκινά και η ουσιαστική επαγγελματική σας ανάπτυξη. Όσες περισσότερες πρακτικές γνώσεις αποκτάτε, τόσο περισσότερο διατηρείτε την ανταγωνιστικότητα σας στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον

5. Προσωπική προβολή. Μην περιμένετε η θέση εργασίας να σας βρει στο σπίτι. Μην στηρίζεστε αποκλειστικά στον περιορισμένο οικογενειακό κύκλο. Για να βρείτε την πρώτη σας εργασία (ειδικά σήμερα) πρέπει να «εκτεθείτε» και να δείξετε το προσωπικό σας ενδιαφέρον, διάθεση και ενθουσιασμό. Οι εταιρείες πάντα χρειάζονται νέους και δυναμικούς εργαζόμενους στο οργανόγραμμα τους

όπως δημοσιεύτηκε στα ΝΕΑ και το ένθετο Αγορά Εργασίας
Powered by Apogee IS