• 3078
 • 0

Έξοδος στις Αγορές – Είσοδος στην Εργασία;

Η βελτίωση των οικονομικών δεικτών, συνδέεται άμεσα με την βελτίωση της ψυχολογίας, τόσο των επιχειρήσεων όσο και των καταναλωτών. Μετά από μια περίοδο βαθιάς ύφεσης, όπου πολλές επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να κλείσουν και άλλες επιβίωσαν με σημαντικές απώλειες, για πρώτη φορά, ένα κλίμα συγκρατημένης αισιοδοξίας ότι τα χειρότερα πέρασαν, κάνει σιγά σιγά την εμφάνιση του στην αγορά εργασίας.

Είναι σίγουρο ότι πολύ λίγες είναι οι επιχειρήσεις εκείνες, που δεν αναγκάστηκαν λόγω συνθηκών να μειώσουν το προσωπικό τους. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν πολλά κενά σε Ανθρώπινο Δυναμικό, που θα χρειαστεί αργά ή γρήγορα, να καλυφθούν.

Ωστόσο αυτό δεν διασφαλίζει ότι όλοι όσοι αναζητούν εργασία, απλά θα πρέπει να περιμένουν υπομονετικά να έρθει η σειρά τους, για να βρουν ξανά μια θέση στην αγορά, αλλά πρέπει να δραστηριοποιηθούν άμεσα στην βελτίωση των δεξιοτήτων και γνώσεων τους.

Οι κλάδοι που θα έχουν την προτεραιότητα στην αναζήτηση προσωπικού είναι:

 1. Τουρισμός
 2. Παροχή Υπηρεσιών
 3. Εμπόριο

το μέγεθος των εταιρειών των κλάδων αυτών και η μεγαλύτερη ευελιξία στην λήψη αποφάσεων και στρατηγικών κινήσεων, τους επιτρέπει να κινούνται πιο γρήγορα, σε σχέση με κλάδους όπως η βιομηχανία, όπου απαιτείται και περισσότερος χρόνος (και συχνά σημαντικές δαπάνες) για να προχωρήσουν σε αλλαγές.

Οι πρώτες θέσεις που θα χρειαστεί να στελεχωθούν είναι: 

 1. Πωλήσεις
 2. Εξαγωγές
 3. Γραμματεία

Τα έσοδα των εταιρειών προκύπτουν από τις πωλήσεις (ελληνική αγορά) και εξαγωγές. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι οι εταιρείες βασίζουν μεγάλο μέρος της ανάπτυξης τους σε έμπειρα στελέχη που μπορούν να αυξήσουν τα μερίδια τους. Επιπλέον, η ανάγκη για διοικητικό προσωπικό (γραμματείς, υπάλληλοι γραφείου) είναι αυξημένη, καθώς ήταν και οι πρώτες θέσεις που περιορίστηκαν λόγω της μείωσης του κόστους εργασίας.

Ποιες νέες ανάγκες έχουν όμως δημιουργηθεί στην στελέχωση των επιχειρήσεων? Κατ αρχήν, οι εταιρείες έχουν ανεβάσει ψηλά τον πήχη των προδιαγραφών, και σήμερα πλέον δεν είναι αρκετό ένας εργαζόμενος να διαθέτει απλώς βασικές γνώσεις των σημαντικότερων επαγγελματικών εργαλείων.

Η άριστη γνώση Αγγλικών (επίπεδο proficiency), η άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (word, excel, powerpoint), η πολύ καλή γνώση λοιπών σχετικών προγραμμάτων (πχ λογιστικά προγράμματα για στελέχη Οικονομικής Διεύθυνσης, σχεδιαστικά προγράμματα για Τεχνικά στελέχη κλπ) είναι πλέον προαπαιτούμενο και στηρίζεται στον βασικό κανόνα της οικονομίας για Προσφορά & Ζήτηση. Η προσφορά υποψηφίων παραμένει σε εξαιρετικά αυξημένη και ισχύει η αναλογία 1 ->150 (δηλαδή 150 υποψήφιοι για μια θέση εργασίας). Μια εταιρεία θα προχωρήσει σε μια πρόσληψη για όσα ξέρει κάποιος και όχι για όσα έχει την διάθεση να μάθει αφού πάρει μια θέση εργασίας.
Νέες γνώσεις και δεξιότητες έχουν αρχίσει να κάνουν την εμφάνιση τους και αν επενδύσει κανείς έγκαιρα σε αυτές, θα αποκτήσει συντριπτικό πλεονέκτημα.

Στις κυριότερες συμπεριλαμβάνονται:

 1. Γνώση Ρωσικών
 2. Γνώση Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
 3. Λοιπά σχετικά προγράμματα μέσω Η/Υ(ανάλογα με το αντικείμενο της θέσης εργασίας)

Σε επίπεδο επαγγελματικής συμπεριφοράς και προσωπικότητας, οι εταιρείες επιλέγουν στελέχη με τα εξής χαρακτηριστικά:

 1. Ικανότητα διαχείρισης της Αλλαγής (change management)
 2. Ικανότητα διαχείρισης επαγγελματικού χρόνου (time management)
 3. Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας σε όλα τα επίπεδα 
 4. Πελατοκεντρική προσέγγιση και συμπεριφορά

Για να μπορέσει, ειδικά σήμερα, ένας εργαζόμενος να γίνει ορατός και να έχει επαγγελματικές ευκαιρίες θα πρέπει να διαθέτει:

 1. Επαγγελματικό βιογραφικό σημείωμα και ελκυστική συνοδευτική επιστολή
 2. Επαγγελματικό προφίλ στο Linkedin
  (ειδικά για μεσαία και ανώτερα στελέχη) 
 3. Γνώση των διαδικασιών επιλογής προσωπικού
  (άριστη διαχείριση της συνέντευξης και των τεστ επιλογής προσωπικού)

Για να μπορέσει λοιπόν κάποιος που αναζητά εργασία, να βρει αυτό που του ταιριάζει, πρέπει πρώτα από όλα να συνειδητοποιήσει ότι οι συνθήκες έχουν αλλάξει και πρέπει αρχικά ο ίδιος να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, για να πετύχει στους επαγγελματικούς του στόχους και να εκμεταλλευτεί με τον καλύτερο τρόπο τις νέες συνθήκες που θα παρουσιαστούν.

*άρθρο μου, όπως δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Το Έθνος


Κωνσταντίνος Παπαχατζής
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Powered by Apogee IS