Περιγραφή

Κορυφαία εμπορική εταιρεία στον χώρο της μόδας, αναζητά Wholesale National Account Manager
με στόχο την αύξηση των πωλήσεων και της κερδοφορίας με εταιρικούς πελάτες στρατηγικής σημασίας.

 

Καθήκοντα

Ο/Η κατάλληλος υποψήφιος/α θα είναι υπεύθυνος μεταξύ άλλων για τον ορισμό και παρακολούθηση στόχων πωλήσεων,
την επικοινωνία, ανάπτυξη και επαφή με πελάτες χονδρικής για την επίτευξη επιχειρηματικών στόχων και διατήρηση
μακροπρόθεσμων σχέσεων, την συλλογή και ανάλυση δεδομένων και τάσεων πωλήσεων.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχιούχος αντίστοιχου τμήματος
Τουλάχιστον 3 έτη σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας ως National Account Manager στον χώρο της μόδας (Fashion)
Άριστη γνώση Αγγλικών και χειρισμού Η/Υ
Δυνατότητα ολιγοήμερων ταξιδιών στην Ελλάδα ανάλογα με τις ανάγκες
Άριστες στρατηγικές, επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS