Περιγραφή

Κορυφαία πολυεθνική εταιρεία με ηγετική θέση στον κλάδο της, η οποία ξεκινά την δραστηριότητα της με έδρα
την Θεσσαλονίκη, αναζητά Training Officer που θα αναλάβει αντίστοιχες αρμοδιότητες για μεγάλο αριθμό εργαζομένων.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα ασχοληθεί, μεταξύ άλλων, με τον σχεδιασμό αποτελεσματικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων,
την προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού, την υποστήριξη και καθοδήγηση νέων υπαλλήλων, την παρακολούθηση των επιδόσεων
του προσωπικού, καθώς και την τήρηση σχετικού αρχείου.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Κάτοχος τίτλου σπουδών σχετικού με το αντικείμενο (Διοίκηση Επιχειρήσεων, Ανθρώπινο Δυναμικό, Οικονομικά)
Τουλάχιστον 3 έως 5 χρόνια αντίστοιχης εργασιακής εμπειρίας σε οργάνωση εκπαιδεύσεων
Άριστη γνώση Αγγλικών (γραπτά και προφορικά) και χρήση H/Y
Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας, παρουσίασης και διαχείρισης χρόνου
Κριτική σκέψη και λήψη αποφάσεων
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS