Περιγραφή

Γνωστή βιομηχανία τροφίμων, με ηγετική θέση στην αγορά και εκτεταμένο δίκτυο εξαγωγών αναζητά Supply Chain Coordinator
για τις ανάγκες της εύρυθμης λειτουργίας της.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα ασχοληθεί μεταξύ άλλων, με τη διεξαγωγή έρευνας αγοράς για την αξιολόγηση και τη σύγκριση των προσφορών από τους προμηθευτές των υλικών Α και Β, παράλληλα με την ανάπτυξη αποτελεσματικών μηχανισμών συνεργασίας με άλλα τμήματα της εταιρείας για την ταχεία αντιμετώπιση των αναγκών τους και τη διατήρηση της τήρησης των διαδικασιών, καθώς και την επίβλεψη της επεξεργασίας και παρακολούθησης των διεθνών παραγγελιών για αναλώσιμα και προμήθειες.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχιούχος τμήματος Logistics/ Αλυσίδας Εφοδιασμού/ Πληροφορικής ή συναφούς αντικειμένου (ΑΕΙ/ΤΕΙ)
Τουλάχιστον 5 έτη σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας κατά προτίμηση στον κλάδο τροφίμων
Άριστη γνώση Αγγλικών (γραπτά και προφορικά)
Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και ERP προγραμμάτων
Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητα συνθετικής και αναλυτικής σκέψης
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS