Περιγραφή

Εταιρεία που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία πλαστικών προϊόντων για ποικίλες επαγγελματικές χρήσεις – βαρέλια,
κιβώτια κλπ, αναζητά Εμπορικούς Συνεργάτες από Ιωάννινα και Άρτα,  για την ανάπτυξη πωλήσεων – μη μισθωτή εργασία,
σχέση εργασίας με προμήθεια μέσω ΔΠΥ – με περιοχή ευθύνης την Ήπειρο.
Το πελατολόγιο της καλύπτει το σύνολο της ελληνικής αγοράς, προσφέροντας σημαντική ποικιλία προϊόντων που καλύπτουν όλες τις ανάγκες των επαγγελματιών για αποθήκευση και διακίνηση ευπαθών προϊόντων – λάδι, ελιές, τρόφιμα, χημικά, αγροτικά προϊόντα, πρώτες ύλες κλπ., με εξαιρετικές ευκαιρίες περαιτέρω ανάπτυξης.
Η εταιρεία προσφέρει την δυνατότητα αποκλειστικής ευθύνης γεωγραφικής περιοχής και πελατολογίου – τοπικός αντιπρόσωπος –
και προμηθειών από την πρώτη πώληση.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος/ εμπορικός συνεργάτης, θα έχει την αποκλειστική ευθύνη ανάπτυξης πελατολογίου και πωλήσεων των αντίστοιχων προϊόντων χωρίς την διαμεσολάβηση τρίτων, σε όλο τον τομέα ευθύνης. Η εταιρεία θα παρέχει πλήρη υποστήριξη σε ενημερωτικό υλικό και τιμοκαταλόγους, προώθηση της εικόνας των προϊόντων μέσω των social media, after sales support και ηλεκτρονική ενημέρωση πελατολογίου, διοικητική υποστήριξη, τηλεφωνική παραγγελιοληψία, τακτικές επαγγελματικές συναντήσεις με την διοίκηση
για την χάραξη εμπορικής και τιμολογιακής στρατηγικής στον τομέα ευθύνης.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Απαραίτητη εμπειρία στις πωλήσεις, κατά προτίμηση γεωργικών/ επαγγελματικών/ πλαστικών προϊόντων
Δυνατότητα μετακινήσεων στον τομέα ευθύνης – κάτοχος μεταφορικού μέσου
Διάθεση για προσωπική επαγγελματική ανάπτυξη
Εργασία με Δ.Π.Υ

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

ΔΗΛΩΣΗ
για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Powered by Apogee IS