Περιγραφή

Κορυφαία βραβευμένη εταιρεία λιανικών και χονδρικών πωλήσεων, με ηγετική παρουσία στα social media και μεγάλο
όγκο πωλήσεων και εξαγωγών B2B & B2C, αναζητά στέλεχος για την κάλυψη θέσης Social Media Executive.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα αναλάβει μεταξύ άλλων, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση στρατηγικής μέσων κοινωνικής δικτύωσης,
ώστε να ευθυγραμμίζεται με τους επιχειρηματικούς στόχους, την δημιουργία, επεξεργασία, δημοσίευση και κοινοποίηση ελκυστικού περιεχομένου σε καθημερινή βάση και την παρακολούθηση SEO και μετρήσεων διαδικτυακής επισκεψιμότητας.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Επιθυμητός τίτλος σπουδών Marketing ή συναφούς αντικειμένου
Τουλάχιστον 3 έτη σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας στη διαχείριση περιεχομένου
Καλή γνώση SEO, έρευνας λέξεων-κλειδιών και Google Analytics
Άριστη γνώση Αγγλικών & H/Y
Άριστες επικοινωνιακές, δεξιότητες ανάλυσης και διεκπεραίωσης πολλών εργασιών ταυτόχρονα
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS