Περιγραφή

Μεγάλη εταιρεία εμπορίας αυτοκινήτων με έδρα την Θεσσαλονίκη και υποκαταστήματα στην Κεντρική Ελλάδα, αναζητά Senior Salesman για τις ανάγκες κάλυψης του τμήματος πωλήσεων.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα ασχοληθεί με την εξυπηρέτηση πελατών, την υποστήριξη και ανάπτυξη του πελατολογίου και την τήρηση της εμπορικής πολιτικής.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Απαραίτητα τουλάχιστον 7-10 έτη επαγγελματικής εμπειρίας στην προώθηση πωλήσεων αυτοκινήτων, ιδανικά σε premium μάρκες
Άριστες τεχνολογικές γνώσεις του κλάδου αυτοκινήτων
Καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
 Οργανωτικός, εξωστρεφής με άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

ΔΗΛΩΣΗ
για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Powered by Apogee IS