Περιγραφή

Όμιλος εταιρειών αναζητά Senior .Net Developer με έδρα τη Θεσσαλονίκη ή οποιαδήποτε άλλη περιοχή της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας και δυνατότητα εργασίας είτε ως μισθωτός είτε με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα ασχοληθεί με την ανάπτυξη εφαρμογών που συμβάλουν στην προώθηση των υπηρεσιών του ομίλου.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Κάτοχος σχετικού τίτλου σπουδών (ΑΕΙ – ΤΕΙ)
Τουλάχιστον 3-7 έτη σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας
Άριστη γνώση C# ASP.NET Web Forms Development, Edmx:Storage Models & Entity Framework 5.0
Εμπειρία σε C# .NET framework και Azure Cloud technology
Άριστη γνώση αγγλικών
Ομαδικό πνεύμα εργασίας με επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες


 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS