Περιγραφή

Πολυεθνική εταιρεία στον κλάδο της συσκευασίας αναζητά Senior HR Generalist με έδρα την Αθήνα για να αναλάβει
τις διαδικασίες διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα ασχοληθεί μεταξύ άλλων, με την στελέχωση θέσεων, τις διαδικασίες εκπαίδευσης προσωπικού,
την ανάλυση πληροφοριών και αναφορών βασικών μετρήσεων Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου, την ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης, καθώς και την διαχείριση των εργασιακών σχέσεων της εταιρείας.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Κάτοχος πτυχίου (ΑΕΙ) κατά προτίμηση Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Ψυχολογίας
Τουλάχιστον 5 χρόνια εργασιακής εμπειρίας σε θέση με ευρύ φάσμα διαχείρισης αρμοδιοτήτων HR
 Άριστη γνώση H/Y (MS Office)
Άριστη γνώση Αγγλικών (προφορικά & γραπτά)
Επιθυμητή γνώση Γερμανικών ή Ιταλικών
Πολύ καλή γνώση ασφαλιστικών θεμάτων και εργασιακής νομοθεσίας
Ομαδικό πνεύμα εργασίας με άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS