Περιγραφή

Πολυεθνική εμπορική εταιρεία αναζητά Senior Accountant για τις ανάγκες της εύρυθμης λειτουργίας της.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα αναλάβει, μεταξύ άλλων αρμοδιοτήτων, τις πληρωμές τιμολογίων αγοράς και των μισθών, την τιμολόγηση πωλήσεων, την προετοιμασία αναφορών, την υποστήριξη στην εκπόνηση φορολογικών δηλώσεων, μηνιαίων δηλώσεων
ΦΠΑ και άλλων φορολογικών θεμάτων, καθώς και την διεκπεραίωση των εργασιών που σχετίζονται με λογιστικά γραφεία και τράπεζες.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχιούχος τμήματος Λογιστικής ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ΑΕΙ / ΤΕΙ
Τουλάχιστον 5 έως 7 χρόνια σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση
Άριστη γνώση MS Office
Άριστη γνώση Αγγλικών (γραπτά και προφορικά)
Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS