Περιγραφή

Μεγάλη εταιρεία παροχής υπηρεσιών στον κλάδο της Τεχνολογίας με έδρα τη Γερμανία, αναζητά SAP Consultant με έμφαση στο Dashboard Tool Power BI για την στελέχωση της ομάδας της στην Ελλάδα.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α  θα συμμετέχει στο σχεδιασμό και υλοποίηση συστημάτων SAP, στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων μιας ολιστικής πλατφόρμας αναφοράς SAP BW/ BI, στην ανάλυση των απαιτήσεων των πελατών και την ενημέρωση τους σχετικά με τις νέες τεχνολογίες και τις προσφερόμενες λύσεις.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχιούχος σχετικής με το αντικείμενο σχολής ΑΕΙ/ΤΕΙ 
Τουλάχιστον 2 έτη σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας
Απαραίτητες γνώσεις προγραμματισμού σε SAP ABAP και SQLScript/ SQL
Εμπειρία στη μοντελοποίηση δεδομένων και την υποβολή εκθέσεων
Επιθυμητή γνώση των τεχνολογιών SAP BW modeling, SAP HANA, SAP Query Designer
Άριστη γνώση Αγγλικών και  καλή γνώση Γερμανικών
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS