Περιγραφή

Μεγάλη εμπορική εταιρεία εισαγόμενων επαγγελματικών συσκευών μαζικής εστίασης με πανελλαδική παρουσία και ηγετική θέση
στην αγορά αναζητά Στέλεχος Εμπορικής Διαχείρισης – Marketing & Sales. Έδρα: Νότια Προάστια

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα ασχοληθεί με την διαμόρφωση εντύπων, και προωθητικού υλικού, την δημιουργία και υποστήριξη βάσης δεδομένων πελατών, την συμμετοχή στις προωθητικές ενέργειες της εταιρείας στην Νότια Ελλάδα, την εξυπηρέτηση πελατών καταστήματος και την υποβολή προσφορών, και την διαχείριση των μεγάλων πελατών σε συνεργασία με την Διεύθυνση Πωλήσεων.

 

Απαραίτητα Προσόντα

 1-2 έτη σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας σε πωλήσεις ή/και marketing καθώς και στην εμπορική διαχείριση πελατών
Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης ή κατεύθυνσης marketing
Άριστη γνώση Αγγλικών και Η/Υ
Επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες

 

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

ΔΗΛΩΣΗ
για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Powered by Apogee IS