Περιγραφή

Μεγάλη εμπορική εταιρεία με εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων και ηγετική παρουσία στον κλάδο της, αναζητά Sales Manager για την επίτευξη στόχων πωλήσεων και την ανάπτυξη του πελατολογίου.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα ασχοληθεί με την ανάπτυξη και εφαρμογή αποτελεσματικών στρατηγικών πωλήσεων, την διαπραγμάτευση
και το κλείσιμο συμφωνιών με μεγάλους πελάτες, την αναζήτηση κατάλληλων επαγγελματικών ευκαιριών και την υποβολή προσφορών.

 

Απαραίτητα Προσόντα

 Πτυχίο Α.Ε.Ι./ Τ.Ε.Ι., κατά προτίμηση Οικονομικής Κατεύθυνσης
Τουλάχιστον 3 έτη σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας στην διαχείριση χονδρικών πωλήσεων και δικτύου καταστημάτων λιανικής
σε προϊόντα home deco
Άριστη γνώση Αγγλικών
 Άριστη γνώση MS Office
Άριστες επικοινωνιακές, οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS