Περιγραφή

Μεγάλη εμπορική εταιρεία με εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων και ηγετική παρουσία στον κλάδο της, αναζητά
Υπεύθυνο Ανάπτυξης Πωλήσεων – Β2Β για τη στελέχωση του τμήματος Πωλήσεων με έδρα την Θεσσαλονίκη.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα έχει την ευθύνη της διαχείρισης του πελατολογίου της εταιρείας  – Β2Β –  με στόχο τη συνεχή ανάπτυξη
ενώ ταυτόχρονα θα είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό και την εφαρμογή στρατηγικών πωλήσεων, τη διενέργεια προβλέψεων και την ανάλυση δεδομένων πωλήσεων.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Τουλάχιστον 5-7 έτη εμπειρίας σε θέση ευθύνης πωλήσεων 
Πτυχιούχος ΑΕΙ, κατά προτίμηση Κατεύθυνσης  Διοίκησης Επιχειρήσεων
Άριστη γνώση Αγγλικών και ηλεκτρονικών υπολογιστών
Άριστες επικοινωνιακές, οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS