Περιγραφή

Κορυφαία εμπορική εταιρεία, με εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων λιανικής σε όλη την Ελλάδα, αναζητά Retail Manager για την εκπλήρωση εμπορικών στόχων και την αντιμετώπιση καθημερινών λειτουργικών προβλημάτων των καταστημάτων.

 

Καθήκοντα

Ο/Η κατάλληλος υποψήφιος/α θα αναλάβει την παρακολούθηση των πωλήσεων, τον έλεγχο αποθεμάτων, την αξιολόγηση του προσωπικού και την διασφάλιση υψηλής ποιότητας εξυπηρέτησης των πελατών.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Ακαδημαϊκός τίτλος σπουδών στο Marketing
Τουλάχιστον 5 έτη σχετική επαγγελματική εμπειρία, ιδανικά από εταιρεία στο χώρο του λιανεμπορίου
Άριστη γνώση Αγγλικών και χειρισμού Η/Υ
Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS