Περιγραφή

Κορυφαία ελληνική εταιρεία, με ηγετική θέση στο χώρο των συστημάτων και υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα,
αναζητά Recruiting & Training Manager για την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού της.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα ασχοληθεί για μεγάλο αριθμό εργαζομένων με τον προσδιορισμό των αναγκών στελέχωσης
και την ανάπτυξη στρατηγικών πρόσληψης, την προσέλκυση των κατάλληλων υποψηφίων, τη διαλογή και αξιολόγηση βιογραφικών σημειωμάτων, την υλοποίηση νέων μεθόδων στελέχωσης, την επικοινωνία με την διοίκηση και την ανάπτυξη, παροχή και αξιολόγηση προγραμμάτων κατάρτισης που ευθυγραμμίζονται με τους στόχους της εταιρείας και τις ανάγκες των εργαζομένων.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Κάτοχος πτυχίου κατά προτίμηση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή στο Ανθρώπινο Δυναμικό
Σχετική επαγγελματική εμπειρία 5 ετών σε τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού σε εταιρεία με μεγάλο αριθμό εργαζομένων
Άριστη γνώση Αγγλικών & χειρισμού H/Y
Ικανότητα ηγεσίας και καθοδήγησης μιας ομάδας
Προσανατολισμός στα αποτελέσματα με έμφαση στη λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων
Ομαδικό πνεύμα εργασίας με άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS