Περιγραφή

Μεγάλη βιομηχανική εταιρεία με έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης
αναζητά Μηχανικό R&D για τις ανάγκες λειτουργίας του Τμήματος Έρευνας & Ανάπτυξης.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα αναλάβει μεταξύ άλλων την ανάπτυξη νέων προϊόντων, την ανασχεδίαση υφιστάμενων προϊόντων καθώς και την υποστήριξη των τμημάτων παραγωγής, μελετών και πωλήσεων σε τεχνικό και συμβουλευτικό επίπεδο.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Απόφοιτος αντίστοιχης σχολής (ΑΕΙ/ΤΕΙ)
Απαραίτητα τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσία από τον κλάδο του αλουμινίου
Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
Άριστη γνώση Αγγλικών, επιθυμητή γνώση Γερμανικών
Δυνατότητα λειτουργίας σε περιβάλλον υψηλών απαιτήσεων
Επικοινωνιακές δεξιότητες και πνεύμα συνεργασίας

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS