Περιγραφή

Πολυεθνική βιομηχανία τροφίμων με έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό αναζητά Quality Controller για τον έλεγχο των προϊόντων της.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος, μεταξύ άλλων αρμοδιοτήτων, θα ελέγχει την παραγωγή των προϊόντων και της συσκευασίας για τυχόν ελαττώματα, θα αναπτύσσει εκθέσεις μέτρησης ποιότητας, ενώ θα είναι υπεύθυνος για την δειγματοληψία για ποιοτικούς ελέγχους.
Ακόμη, θα διασφαλίζει την τήρηση των κανόνων υγιεινής κατά την παραγωγική διαδικασία και θα εφαρμόζει στρατηγικές παροχής
ασφαλών προϊόντων διατροφής.

 

Απαραίτητα Προσόντα

  Πτυχίο σε συναφές αντικείμενο (τεχνολόγος τροφίμων, χημικός)
  Τουλάχιστον 3 έτη προϋπηρεσία στον έλεγχο ποιότητας
  Άριστη γνώση αγγλικών και Η/Υ
  Πιστοποιημένη κατάρτιση σε συστήματα διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων
  Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες
  Ικανότητα διαχείρισης κρίσεων και χρόνου
  Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS