Περιγραφή

Γνωστή βιομηχανία παραγωγής τροφίμων, αναζητά Quality Assurance Manager με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση των συστημάτων ποιότητας, την εφαρμογή των απαιτήσεων τους καθώς και την διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού του τμήματος.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/η κατάλληλος/η υποψήφιος/α μεταξύ άλλων θα είναι υπεύθυνος για την αντιμετώπιση προβλημάτων ποιοτικού χαρακτήρα
στην παραγωγική διαδικασία και στο τελικό προϊόν, την διαχείριση ελέγχων από ελεγκτικούς φορείς και πελάτες καθώς
και για την αξιολόγηση προμηθευτών Α’ και Β΄ υλών για την συμμόρφωση τους σε περιπτώσεις αποκλίσεων με τις προδιαγραφές
που έχουν συμφωνηθεί με παρακολούθηση των διορθωτικών ενεργειών τους.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχιούχος Χημικός, Χημικός Μηχανικός ή Τεχνολόγος Τροφίμων
Τουλάχιστον 10 έτη επαγγελματικής εμπειρίας στον τομέα Ποιοτικού ελέγχου/Διαχείρισης ποιότητας σε μονάδα παραγωγής τροφίμων
Άριστη γνώση Αγγλικών και Η/Υ (MS Office)
Πολύ καλή γνώση συστημάτων ποιότητας (BRC, IFS, ISO 22000)
Οργανωτικές , ηγετικές και διοικητικές ικανότητες
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS