Περιγραφή

Μεγάλη βιομηχανική εταιρεία με έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό αναζητά Project Support Engineer για τις ανάγκες ανάπτυξης της σε μεγάλα κατασκευαστικά έργα.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα αναλάβει μεταξύ άλλων την ανάλυση αναγκών και απαιτήσεων έργου σε συνεργασία με τον Project Consultant, την προετοιμασία αρχιτεκτονικών τομών και μελετών εφαρμογής, τον υπολογισμό στατικών μελετών, τιμών Uw και λοιπών επιδόσεων καθώς και των υλικών και προετοιμασία οικονομικών προσφορών.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Κάτοχος πτυχίου Πολυτεχνικής σχολής (Μηχανολογίας, Αρχιτεκτονικής, Πολιτικός Μηχανικός κλπ) ΑΕΙ/ΤΕΙ
Αντίστοιχη προϋπηρεσία 2-3 ετών στον κατασκευαστικό κλάδο
 Άριστη γνώση Autocad
Άριστη γνώση αγγλικών και χειρισμού Η/Υ
Επικοινωνιακός, εχέμυθος, με οργανωτικές δεξιότητες
Επιθυμητή η γνώση του υπολογιστικού προγράμματος Logikal
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS