Περιγραφή

Μεγάλη βιομηχανική εταιρεία με έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό αναζητά Project Consultant Engineer
για τις ανάγκες πανελλαδικής της ανάπτυξης σε μεγάλα κατασκευαστικά έργα.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα αναλάβει μεταξύ άλλων την έρευνα και παρακολούθηση των έργων στον τομέα ευθύνης, την επικοινωνία
με νέους και δυνητικούς πελάτες, την μελέτη αναγκών και υποβολή προτάσεων και παρακολούθηση της πορείας των έργων μέχρι την ολοκλήρωση τους.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Κάτοχος πτυχίου Πολυτεχνικής σχολής (Αρχιτεκτονική, Πολιτικός Μηχανικός κλπ)
Αντίστοιχη προϋπηρεσία 2-3 ετών στον κατασκευαστικό κλάδο
 Πολύ καλή γνώση Autocad
Άριστη γνώση αγγλικών και χειρισμού Η/Υ
Επικοινωνιακός, εχέμυθος, με οργανωτικές δεξιότητες
Δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδίων
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS