Περιγραφή

Αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρεία και μέλος ομίλου ευρωπαϊκών εταιρειών εισαγωγής και διανομής ιατρο-τεχνολογικού εξοπλισμού κορυφαίων πολυεθνικών εταιρειών, αναζητά επιστημονικώς καταρτισμένα στελέχη για την περαιτέρω ανάπτυξη της στην ιατρική, νοσοκομειακή και εργαστηριακή αγορά.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος θα αναλάβει την διαμόρφωση, παρακολούθηση και ανάπτυξη της κατάλληλης εμπορικής
και επικοινωνιακής πολιτικής που αφορά τον επιστημονικό εξοπλισμό ιατρικών εργαστηρίων πχ εργαστηριακοί θάλαμοι,
φυγόκεντρα συστήματα, ψυγεία, pcr κλπ.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχιούχος Βιολόγος/ Χημικός/ Χημικός Μηχανικός/ Βιοτεχνολόγος ΑΕΙ
Σχετική επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχο χώρο ή αντικείμενο εργασίας
Γνώση διαδικασιών διαγωνισμών δημοσίου
Δυνατότητα ολιγοήμερων ταξιδιών στην Ελλάδα
Επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
Άριστη γνώση Αγγλικών και Η/Υ
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS