Περιγραφή

Μεγάλη βιομηχανική εταιρεία με έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό αναζητά Product Marketing Designer για τον προγραμματισμό
και την εκτέλεση όλων των δραστηριοτήτων του τμήματος Marketing που συντελούν στην προώθηση και την αύξηση του Brand Awareness.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα αναλάβει μεταξύ άλλων την δημιουργία υλικού με έμφαση στο καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα,
την ανάπτυξη και εφαρμογή δημιουργικών ιδεών προϊοντικών συσκευασιών σε συνεργασία με άλλες διευθύνσεις της εταιρείας
για τη συγκέντρωση όλων των πληροφοριών και του περιεχομένου που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του εκάστοτε project .

 

Απαραίτητα Προσόντα

Άριστη γνώση προγραμμάτων Adobe Illustrator, InDesign, Photoshop
Γνώσεις σε προγραμμάτων video editing (Adobe After effects / Premier)
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση διαφημιστικής εταιρείας ή εταιρείας του κλάδου
Εμπειρία σε δημιουργικές εργασίες, σχεδιασμό και εφαρμογή εταιρικής ταυτότητας
Εμπειρία στην κυκλοφορία νέων προϊόντων, στον σχεδιασμό & την δημιουργία digital content
Εμπειρία σε multimedia design & development
Επιθυμητές γνώσεις σε AutoCAD & 3Ds Max
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS