Περιγραφή

Ηγετική βιομηχανία με στρατηγική παρουσία στο εξωτερικό αναζητά Product Manager – Μηχανικό για να αναλαμβάνει
την επισκόπηση, διαχείριση, εκτέλεση & ποιοτική αξιολόγηση έργων ανάπτυξης νέων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα είναι υπεύθυνος μεταξύ άλλων για τον τεχνικό σχεδιασμό των προϊόντων και υπηρεσιών
προς βελτιστοποίηση και ανάπτυξη, για την εκπαίδευση των συνεργατών της Εταιρίας, για το Technical Customer Support
στα προϊόντα και της υπηρεσίες και για την επίβλεψη, σχεδίαση και παρακολούθηση όλων των φάσεων του κύκλου του νέου
προϊόντος, από τη σύλληψη της ιδέας έως την εισαγωγή του και την παρακολούθηση στην αγορά.

 

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανολόγου ή Χημικού Μηχανικού ή αντίστοιχης Σχολής Εξωτερικού
Επαγγελματική εμπειρία σε βιομηχανία πλαστικών ή συναφές αντικείμενο
Γνώση Τεχνολογίας Υλικών / Πολυμερών
Αντίληψη τεχνικών πωλήσεων & υποστήριξη (Technical Sales)
Άριστη γνώση Αγγλικών και H/Y (MS Office)
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS