Περιγραφή

Για λογαριασμό της βιομηχανίας Megaplast, αναζητάμε Polymer Rheology Engineer με στόχο την βελτιστοποίηση
της παραγωγικής διεργασίας.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα ασχοληθεί μεταξύ άλλων, με την βελτιστοποίηση extrusion process ανά προϊόν, με θέματα ρεολογίας υλικών
& μιγμάτων πολυμερών με στόχο τη βέλτιστη παραγωγική λειτουργία των γραμμών παραγωγής και την ανάπτυξη σχετικών εργαλείων
ή μεθόδων καθώς και θα συμμετέχει στην αξιολόγηση και προσαρμογή νέων ή εναλλακτικών πολυμερών στην παραγωγική διαδικασία.

 

Απαραίτητα Προσόντα

 Μεταπτυχιακό/ Διδακτορικό στη Χημική Μηχανική/ Χημεία Πολυμερών
Τουλάχιστον 3 έτη επαγγελματικής εμπειρίας σε βιομηχανικά πολυμερή
Άριστη γνώση Τεχνολογίας και Ρεολογίας Πολυμερών
Εμπειρία ανάλυσης δεδομένων και στατιστικών μεθόδων
Γνώση Product Management & Development
Άριστη γνώση Αγγλικών και χρήση Η/Υ
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS