Περιγραφή

Κορυφαία βιομηχανία παραγωγής τροφίμων αναζητά Network Administrator για τις ανάγκες εύρυθμης λειτουργίας της.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α μεταξύ άλλων, θα αναλάβει την διαχείριση, συντήρηση και υποστήριξη του δικτυακού εξοπλισμού,
τον διαγνωστικό έλεγχο, την αναγνώριση και αποκατάσταση βλαβών, την διασφάλιση της ασφάλειας του δικτύου, την αποτελεσματική διαχείριση υποδομών LAN / WAN και την δημιουργία και παρακολούθηση των πολιτικών χρήσης του δικτύου.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχιούχος Πληροφορικής ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ ή σχετικής με το αντικείμενο κατεύθυνσης
Άριστη γνώση Αγγλικών και χρήσης Η/Υ
Απαραίτητη πιστοποίηση CISCO – CCNA
Απαραίτητες γνώσεις δικτύων, subnetting, πρακτικών διαχείρισης, ελέγχου και παρακολούθησης υποδομής διακομιστή
Εμπειρία στην διαχείριση δικτύων, την δικτύωση, δρομολόγηση και εναλλαγή
Γνώσεις λογισμικού και μεθοδολογιών δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και ανάκτησης
Οργανωτικότητα, υπευθυνότητα και ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών εργασιών
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS