Περιγραφή

Ηγετική βιομηχανία με στρατηγική παρουσία στο εξωτερικό αναζητά Mechanical Design Engineer ο οποίος θα στελεχώσει την Διεύθυνση Manufacturing της εταιρείας, με έδρα την Αθήνα και θα έχει πεδίο εφαρμογής κυρίως το εργοστάσιο στο Ηράκλειο Κρήτης

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος μεταξύ άλλων για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη καινοτόμων μηχανολογικών διατάξεων χρησιμοποιώντας σύγχρονα εργαλεία (λογισμικά CAD και CAE), την μελέτη διατάξεων μηχανολογικού εξοπλισμού των εγκεκριμένων έργων με τον συνδυασμό των αρχών της μηχανικής, της ηλεκτρονικής και πληροφορικής (mechatronics), θα συμβάλει στην παρακολούθηση έργων βελτιστοποίησης του μηχανολογικού εξοπλισμού (μετρήσεις, καταγραφές, κτλ) και θα συνεργάζεται με την Ομάδα Δράσης έργων και τους Μηχανικούς της εταιρείας για την ομαλή εκπλήρωση των κατασκευών με την φυσική του παρουσία στο Ηράκλειο Κρήτης.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Κάτοχος πτυχίου Μηχανολόγου Μηχανικού (ΑΕΙ/ΤΕΙ)
Τουλάχιστον 3 χρόνια εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
Αρίστη γνώση σχεδιαστικού πακέτου PRO-Engineering (3D) και 2D AutoCAD
Άριστη γνώση Αγγλικών και Η/Υ, επιθυμητή γνώση Γερμανικών
Δυνατότητα συχνών ταξιδιών
Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, με αναλυτική σκέψη και ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών

 

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

ΔΗΛΩΣΗ
για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Powered by Apogee IS