Περιγραφή

Ηγετική βιομηχανία με στρατηγική παρουσία στο εξωτερικό αναζητά Mechanical Design Engineer, ο οποίος θα αναλάβει τον σχεδιασμό,
την κατασκευή νέων, καθώς και ανακατασκευή υφισταμένων μηχανολογικών διατάξεων για την σωστή λειτουργία της παραγωγής.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα ασχοληθεί μεταξύ άλλων, με τον σχεδιασμό και ανάπτυξη καινοτόμων μηχανολογικών διατάξεων,
την παρακολούθηση έργων βελτιστοποίησης του μηχανολογικού εξοπλισμού, την οργάνωση των αρχείων έργων, την εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών της εταιρείας, καθώς και την συνεργασία με την Ομάδα Δράσης έργων και τους μηχανικούς της εταιρείας για την σωστή ολοκλήρωση της διαδικασίας κατασκευής.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Κάτοχος πτυχίου Μηχανολόγου Μηχανικού (ΑΕΙ/ΤΕΙ)
Τουλάχιστον 3 χρόνια σχετικής εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση
Αρίστη γνώση σχεδιαστικού πακέτου PRO-Engineering (3D) και 2D AutoCAD
Άριστη γνώση Αγγλικών και Η/Υ, επιθυμητή γνώση Γερμανικών
Δυνατότητα συχνών ταξιδιών
Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, με αναλυτική σκέψη και ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS