Περιγραφή

Μεγάλος οργανισμός με δραστηριοποίηση στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης,
αναζητά Marketing & Sales Executive για την διαχείριση όλων των θεμάτων που αφορούν την άμεση και μεσοπρόθεσμη εμπορική ανάπτυξη και λειτουργία του οργανισμού.

 

Καθήκοντα

Ο/η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα ασχοληθεί με θέματα διαχείρισης και προβολής εταιρικών σχέσεων, ανάπτυξης νέων συνεργασιών Β2Β, διαχείρισης budgeting & reporting, ανάπτυξης δράσεων δημοσίων σχέσεων με τα ΜΜΕ, σε καθημερινή συνεργασία με την Διοίκηση του οργανισμού.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχιούχος Οικονομικής Σχολής ΑΕΙ
Τουλάχιστον 5 έτη επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση ευθύνης
Άριστη γνώση αγγλικών και χειρισμού Η/Υ
Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
Ικανότητα διαχείρισης χρόνου και ταυτόχρονης εργασίας σε πολλαπλά project
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS