Περιγραφή

Boutique ξενοδοχείο 5 αστέρων στη Θάσο, αναζητά Maitre d’hotel για εργασία 6μηνης διάρκειας.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα είναι υπεύθυνος μεταξύ άλλων για τη διαχείριση όλων των λειτουργιών F&B του ξενοδοχείου (εστιατόριο και μπαρ) και για την παροχή μιας εξαιρετικής υπηρεσίας στους πελάτες. Θα ελέγχει, προβλέπει και διαχειρίζεται όλες τις παραγγελίες που αφορά το κομμάτι F&B, μεγιστοποιεί τις πωλήσεις μέσω της ικανοποίησης των πελατών και της δέσμευσης των εργαζομένων, καθώς επίσης θα ελέγχει και φροντίζει τη διατήρηση της σωστής εικόνας του καταστήματος και της ευταξίας του χώρου.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Απόφοιτος Τουριστικής ή αντίστοιχης σχολής
Τουλάχιστον 2-3 έτη ανάλογης επαγγελματικής εμπειρίας
Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, γνώση δεύτερης γλώσσας θα εκτιμηθεί
Εμπειρία στον συντονισμό και διαχείριση ομάδας προσωπικού
Πολύ καλός χειρισμός Η/Υ
Επαγγελματική και ευχάριστη παρουσία
Ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικής συνεργασίας

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

ΔΗΛΩΣΗ
για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Powered by Apogee IS