Περιγραφή

Μεγάλη εξαγωγική βιομηχανία, με ηγετική θέση στην ελληνική αγορά και εκτεταμένο δίκτυο εξαγωγών, αναζητά Key Account Manager για την ανάπτυξη της παρουσίας της στον τομέα ευθύνης.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα υποστηρίξει την ανάπτυξη του δικτύου πωλήσεων Β2Β – δομικά υλικά – σε επιλεγμένους συνεργάτες πανελλαδικά και επιπλέον θα συμμετέχει σε ενέργειες προβολής – marketing – όπως τον συντονισμό προωθητικών ενεργειών marketing, παραγωγής και after sales, διενέργεια αναλύσεων κόστους – οφέλους υφιστάμενων και δυνητικών πελατών, προώθηση μέσω CRM, ERP καθώς και τον προγραμματισμό συναντήσεων μέσω φυσικής παρουσίας ή απομακρυσμένα μέσω zoom/teams κτλ.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχίο σχετικό με το αντικείμενο ΑΕΙ/ ΤΕΙ
Τουλάχιστον 2 – 3 χρόνια αντίστοιχης επαγγελματικής εμπειρίας σε διακοσμητικές επιφάνειες για εσωτερική & εξωτερική χρήση
Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ και προγράμματα CRM/ ERP
Άριστη γνώση Αγγλικών (γραπτά & προφορικά)
Εμπειρία στην ανάγνωση προδιαγραφών και αρχιτεκτονικών/ κατασκευαστικών σχεδίων
Δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδιών (εσωτερικό & εξωτερικό)
Προσανατολισμός στην επίτευξη των στόχων πωλήσεων με επικοινωνιακές δεξιότητες
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS