Περιγραφή

Εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών αναζητά κατάλληλη υποψήφια για την κάλυψη της θέσης Junior Recruiter.

 

Καθήκοντα Θέσης

Τα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στα ακόλουθα:

Χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης, job portals, καναλιών δικτύωσης και βάσης δεδομένων για εύρεση πιθανών υποψηφίων
Διεξαγωγή αρχικών συνεντεύξεων για την αξιολόγηση των προσόντων και της καταλληλότητας των υποψηφίων
Διατήρηση τακτικής επικοινωνίας με τους υποψηφίους καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης
Προετοιμασία ολοκληρωμένων report συνεντεύξεων για την υποβολή τους στους πελάτες
Επικοινωνία με τις συστάσεις των υποψηφίων και επαλήθευση της προηγούμενης απασχόλησης και των επιδόσεών τους
 
Γραμματειακή υποστήριξη στελεχών της εταιρείας και έργων επιλογής και εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού

 

Απαιτούμενα Προσόντα

Κάτοχος πτυχίου κατά προτίμηση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων/ Οικονομικών Σπουδών
Επιθυμητή εργασιακή εμπειρία σε σχετική θέση εργασίας
 Άριστη γνώση Αγγλικών (κάτοχος Proficiency)
 Άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (MS Office, internet)
Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες, επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS