Περιγραφή

Μεγάλη βιομηχανική εταιρεία με έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό αναζητά Junior Marketing Specialist
για την ανάπτυξη του Brand και για την επικοινωνία των προϊόντων της.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α μεταξύ άλλων θα συμμετέχει στη δημιουργία του Marketing Plan, του προωθητικού υλικού
και περιεχομένου, στην υλοποίηση των projects Εταιρικής Επικοινωνίας, στην διοργάνωση ενεργειών CSR και θα αναλάβει
την παρακολούθηση των τάσεων της αγοράς και την διασφάλιση της τήρησης των προθεσμιών.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχιούχος Δημοσιών Σχέσεων & Επικοινωνίας ή Marketing
Τουλάχιστον 2 έτη επαγγελματικής εμπειρίας σε οργανωμένο τμήμα Marketing
Άριστη γνώση Αγγλικών & Η/Υ (MS Office)
Δημιουργικότητα με αναλυτική σκέψη και μεθοδικότητα
Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και την επίτευξη στόχων
Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS