Περιγραφή

Μεγάλη εμπορική εταιρεία με εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό και ηγετική παρουσία στον κλάδο της, αναζητά IT Specialist
για την κάλυψη των αναγκών προβολής και προώθησης των προϊόντων της μέσω του κορυφαίου ηλεκτρονικού καταστήματος της και την υποστήριξη των χρηστών της.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα αναλάβει μεταξύ άλλων την υποστήριξη και εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του δικτύου και των συστημάτων λογισμικού της εταιρείας (ERP, CRM, WMS), την εύρεση λύσεων και την πρόταση αναγκαίων αναβαθμίσεων, την υποστήριξη των χρηστών σε θέματα hardware & software καθώς και την ανάπτυξη MIS Reports.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Τουλάχιστον 3 έτη σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας
Τίτλος σπουδών Πληροφορικής (ΑΕΙ, ΤΕΙ)
Πολύ καλή γνώση διαχείρισης e-shop (CMS), ERP: COMMERCIAL, CRM & WMS (ENTERSOFT Business Suite)
Άριστη γνώση Αγγλικών (επίπεδο Proficiency)
 Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και ευελιξία σε συνθήκες πίεσης
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS