Περιγραφή

Μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία αναζητά IT Manager με στόχο τη διασφάλιση της λειτουργικότητας του περιβάλλοντος πληροφορικής.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/ Η κατάλληλος/ η υποψήφιος/ α θα ασχοληθεί μεταξύ άλλων, με το συντονισμό, προγραμματισμό, εποπτεία και σχεδιασμό του τμήματος IT, τη ψηφιοποίηση αρχείων/ εγγράφων, τη διασφάλιση δεδομένων, τη διενέργεια τακτικών ελέγχων και τη διαχείριση και υποβολή εκθέσεων.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχιούχος τμήματος Πληροφορικής
Τουλάχιστον 2 έτη αντίστοιχης επαγγελματικής προϋπηρεσίας ως Προϊστάμενος πληροφορικής
Γνώσεις προγραμματισμού, εφαρμογών και λειτουργικών συστημάτων
Άριστη γνώση Αγγλικών
Ικανότητα οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS