Περιγραφή

Βιομηχανία τροφίμων με έδρα την Σίνδο, με ηγετική θέση στον κλάδο της και εξαιρετικές προοπτικές
περαιτέρω ανάπτυξης, αναζητά I.T Consultant για τις ανάγκες της εύρυθμης λειτουργίας της.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα αναλάβει μεταξύ άλλων την υποστήριξη χρηστών σε θέματα πληροφορικής και αντιμετώπισης προβλημάτων, την διαχείριση εφαρμογών Microsoft 365 και την διασφάλιση ορθής λειτουργίας υποδομής πληροφορικής.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχιούχος Σχολής Επιστήμης Υπολογιστών
Τουλάχιστον 3 έτη αντίστοιχης επαγγελματικής προϋπηρεσίας
Καλή γνώση εγκατάστασης υπολογιστών και περιφερειακών συσκευών
Καλή γνώση λειτουργικών συστημάτων Windows 10/11, Windows Server και λειτουργιών Microsoft 365
Βασικές γνώσεις δικτύων υπολογιστών και VOIP PBX
Άριστη γνώση Αγγλικών
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS